Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Vineri, 28 noiembrie 2014, la sala 200, va avea loc ședința Colegiului prefectural (publicat în 26.11.2014)

ORDINEA DE ZI  

Monitorizarea calitatii aerului in sistem automat in cadrul aglomerarii Ploiesti;    

Colectarea selectiva a deseurilor la nivelul administratiilor locale , in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;    

Accesul publicului la informatia de mediu.

Prezinta reprezentantul  Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

Misiune, funcţii şi domenii de activitate ale Casei Corpului Didactic Prahova    

Programe de formare continuă  acreditate şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, organizate  şi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Prahova;    

Proiecte/parteneriate  ale Casei Corpului Didactic Prahova.

Prezinta reprezentantul  Casei Corpului Didactic Prahova

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 27.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017