Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie 2017 (publicat în 24.11.2017)

SUBIECTE TRATATE IN CADRUL ORDINii DE ZI a sedintei ordinare a Colegiului Prefectural al Judetului Prahova din data de 24 noiembrie 2017

Informare privind acordarea de compensatii reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii de paduri nu le recolteaza, datorita functiilor de protectie stabilite prin amenajamentele silvice care determina restricii in recoltarea de masa lemnoasa;

-Date privind aprovizionarea populatiei cu lemn de foc;

-Obligatiile proprietarilor de paduri privind asigurarea serviciilor silvice.

A prezentat reprezentantul Directiei Silvice Prahova (Materialul poate fi descărcat de aici !)


-Directiva SEVESO III, transpusă prin Legea nr.59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul județului Prahova;

-Pagubele produse de fauna salbatica in culturile agricole si indeplinirea conditiilor de despagubire a proprietarilor afectați, în conformitate cu HG nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a desăgubirilor prevăzute în Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si a proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;

-Monitorizarea zgomotului ambiental în judetul Prahova;

A prezentat reprezentantul Agentiei pentru Protectia Mediului PrahovaColegiu prefectural 24 noiembrie 2017-1Colegiu prefectural 24 noiembrie 2017-2Colegiu prefectural 24 noiembrie 2017-3Colegiu prefectural 24 noiembrie 2017-4Colegiu prefectural 24 noiembrie 2017-5

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 26.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017