Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Pe 10 iunie 2015, la sala 200 a Palatului Administrativ din Ploiești, va avea loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural (publicat în 09.06.2015)

Ordine de zi

 • Rezultatele inregistrate ca urmare a folosirii aplicatiei WOOD TRACKING, incepand cu anul 2014, pentru reducerea taierilor ilegale de arbori;
 • Masuri dispuse la nivelul I.T.R.S.V. Ploiesti pentru asigurarea regenerarii paduriilor prin aplicarea tratamentelor silvice;
 • Stadiul evaluarii efectivelor de vanat, premiza  unei gospodariri rationale a fondului cinegetic national.
  • Prezinta  reprezentantul Comisariatului de Regim Silvic si Cinegetic Ploiesti
 • Informare privind contractarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale cu furnizorii care indeplinesc criteriile stabilite de actele normative in vigoare pentru a fi in relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Prahova;
 • Situatia decontarii serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale;
 • Prezentarea stadiului implementarii modificarilor legislative specifice domeniului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.
  • Prezinta reprezentantul  Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Prahova
 •  Monitorizarea  si controlul modului de asigurare a  serviciilor medicale in vederea  imbunatatirii accesului populatiei la acestea
  • Prezinta reprezentantul  Directiei de Sanatate Publica Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 27.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017