Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Ultimele informații-Prezentarea județului - Prezentarea județului

 

Localizare geografica

Județul Prahova este situat la sud de curbura Munților Carpați, în zona de Centru-Sud a României, fiind străbătut de meridianul de 26º. Est și de paralela de 45º. Nord. Județul Prahova ocupă o suprafață de 4.716 kmp, reprezentând 2% din teritoriul țării.

Relieful județului Prahova este variat și dispus în formă de amfiteatru, repartizat în mod armonios munți (26,2%), dealuri (36,5%) și câmpii (37,3%). Între cel mai înalt punct - varful Omu (2505m) și cel mai coborât, 70 m, este o diferență de nivel de 2435 m. Această structură de relief pune la dispoziție resurse dintre cele mai variate, de la: păduri de conifere, foioase și pașuni alpine, până la viță de vie, livezi și culturi de câmp.

Rețeaua hidrografică a județului Prahova

Datorită reliefului și a poziției geografice, județul are o rețea hidrografică densă, orientată de la nord la sud, ce se colectează în câteva râuri principale: Prahova, Doftana, Teleajen, Cricov, Slanic. Râul Prahova, principalul curs de apă, care a dat și numele județului, străbate județul de la nord la sud pe o lungime de 193 km.

Clima județului Prahova este temperat-continentală. Temperatura medie anuală este de -2 ºC la altitudini mari și depașește 10 ºC în regiunile joase din câmpie; cea mai calduroasă lună a anului este luna iulie; cea mai rece lună este ianuarie.

Resursele naturale ale județului Prahova

Cele mai importante resurse sunt hidrocarburile și minereurile nemetalifere a caror exploatare și prelucrare au contribuit la dezvoltarea industrială a județului Prahova. Principalele resurse naturale ale județului Prahova: țiței și gaze naturale, cărbune (lignit), nisip cuarțos, nisip bituminos, ghips, calcar, gresii și conglomerate, marne, argile bentonitice, ape minerale - bicarbonate, calcice, bromurate, sulfuroase, sulfatate, clorurate și sodice.

Repere istorice și de istorie economică prahoveană

Mihai Viteazul a declarat Ploieștiul târg domnesc în 1601, transformându-l într-un oraș înfloritor de rezidență domnească;

Secolul al XVII-lea și începutul secolului al XIX –lea, au fost marcate de dezvoltarea comerțului, exploatarea și prelucrarea resurselor naturale – între care petrolul a avut întotdeauna un rol aparte, rol pe care îl pastrează și în zilele noastre;

În secolul al XVII-lea a început exploatarea zăcământului de sare de la Salina Slanic Prahova. În prezent, Slănic Prahova găzduiește o stațiune balneoclimaterică și cea mai mare salină din Europa.

România a fost prima țară cu o producție de petrol atestată oficial – 275 tone in 1857, fapt consemnat în publicația de specialitate „The Science of Petroleum Encyclopedic English Book” – ediția 1939;

În 1875 și-a inceput producția la Ploiești rafinăria Mehedințeanu, prima din lume;

În 1904 a fost fondată la Câmpina prima școala de maiștri sondori din lume;

În 1908 au fost inființate la Ploiești atelierele Concordia, pentru repararea și fabricarea de utilaje petroliere, ce au constituit un precursor al renumitelor companii de producție de utilaj petrolier din prezent;

Între 1950 - 1957 au fost înființate în Prahova institute de cercetare și proiectare pentru domenii ca prospecțiunile, forajul, extracția, transportul și prelucrarea petrolului și a gazelor, ca și a echipamentelor petroliere;

Începând cu 1967, în Ploiești funcționează Universitatea de Petrol și Gaze, unică de acest profil în Europa de S-E, cu facultăți de specific petrolier: Ingineria Petrolului și a Gazelor, Tehnologia Petrolului și Petrochimie;

În județul Prahova funcționează 4 rafinarii: Petrobrazi (OMV Petrom), Vega (Rompetrol), Petrotel-Lukoil (Lukoil) și Steaua Română.

Date demografice.

Populația județului Prahova este de aproape 800 mii de locuitori, cu o densitate de cca.150 locuitori / km2, iar gradul de urbanizare al județului Prahova fiind de aproape 50%. Județul Prahova este județul cu cea mai numeroasă populație, după Municipiul București, capitala României.

Organizare administrativă.

Structura administrativă a județului Prahova cuprinde 104 localitati: 2 municipii (Ploiești – resedința județului și Câmpina), 12 orase și 90 comune (care cuprind 405 sate), fiind județul cu cele mai multe localități urbane din țară.

Resedința județului este Municipiul Ploiești, situat la 60 km nord de București, având o suprafață de 5 828 ha și o populație stabilă de cca. 200 000 persoane. Municipiul Ploiești a fost atestat documentar în anul 1503 și a fost declarat oraș în 1601, de către voievodul Mihai Viteazul.

Infrastructura de transport și telecomunicații

Județul Prahova este un important nod atat de cale ferată cât și de căi rutiere, fiind traversat de mari axe rutiere spre Europa Centrală, Europa de Est, Rusia, Turcia și Grecia.

În toate localitățile urbane și în reședințele de comună din județul Prahova sunt instalate centrale telefonice digitale, județul fiind racordat prin magistrale de fibră optică, la rețeaua interurbana și internațională.

Argumente pentru a investi în Prahova

 • Apropierea de București, capitala României, care se găsește la o distanță de 60 km de municipiul Ploiești;
 • Distanța între Ploiești și Aeroportul internațional „Henri Comandă” poate fi parcursă în același timp cât este necesar și pentru a ajunge de la aeroport în central Bucureștiului
 • Din punct de vedere geografic, județul se întinde ca un adevarat amfiteatru, de la sud la nord, având câmpie, dealuri și munti în proporții egale;
 • În nordul Ploieștiului se întretaie paralela 45 cu meridianul 26, ceea ce determină un climat temperat cu nuanță continentală
 • Marea varietate a resurselor naturale, printre care petrolul este cel mai important, dar se extrag deopotrivă gaze, sare, carbune și alte minerale și materii prime
 • Solul fertil și vastul potențial turistic
 • Piața de desfacere, de aproape 800 000 de consumatori, este a doua din România
 • Structura industrială și agricolă diversificată
 • Existența unei importante rețele de parcuri industriale cu administrare publică sau privată, care oferă investitorilor spații și utilități la cele mai ridicate standarde
 • Puternica dezvoltare a infrastructurii, județul beneficiind de peste 160 km de cale ferată și de aprox. 2200 km drum rutier
 • Rețeaua de telecomunicații prin fibre optice și echipamentele digitale integrate în sistemul european
 • Rețelele de telecomunicații în sistem GSM care acoperă întreg județul
 • Forța de muncă cu un grad ridicat de calificare și specializare.

Parcurile Industriale

În județul Prahova funcționează 7 parcuri industriale sub autoritatea Administrației Publice – din care 6 sub autoritatea Consiliului Județean Prahova și un parc sub autoritatea Consiliului Local Vălenii de Munte și 3 parcuri industriale în administrare privată, toate având ca scop crearea infrastructurii și utilităților necesare pentru atragerea investițiilor autohtone și straine, crearea de locuri de muncă și promovarea dezvoltarii regionale durabile.

 • Ploiești INDUSTRIAL PARC
 • PARCUL INDUSTRIAL CIORANI
 • PARCUL INDUSTRIAL MIZIL
 • PARCUL INDUSTRIAL URLAȚI
 • PRAHOVA INDUSTRIAL PARC - VĂLENII DE MUNTE
 • PLOPENI INDUSTRIAL PARC
 • BRAZI INDUSTRIAL PARC
 • DIBO INDUSTRIAL PARK, NEGOIEȘTI-BRAZI
 • ALLIANSO BUSINESS PARK, ARICEȘTII RAHTIVANI
 • INDUSTRIAL PARK WDP, ARICEȘTII RAHTIVANI

Profilul economic al județului Prahova

 • Industrie
 • Agricultură și industrie alimentară
 • Construcții
 • Turism
 • Comerț
 • Servicii
 • Sistemul bancar

Industrie

Județul Prahova are, prin tradiție, o vocație economică industrială. Ponderea industriei din punctul de vedere al cifrei de afaceri în totalul activității economice este de aproape 50%, iar în cadrul activităților industriale, principalele ponderi le dețin industria extractivă, de prelucrare a țițeiului şi cocsificare a cărbunelui, industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului și industria de maşini şi echipamente. La producția industrială a României, Prahova contribuie într-o măsură importantă prin următoarele domenii: extracția petrolului, gazelor naturale, cărbunelui, construcția de utilaje pentru exploatări geologice, foraj şi exploatarea puțurilor de petrol, petrochimie, producție cabluri de otel, anvelope, mase plastice, echipamente hidraulice, pompe, macarale, produse chimice şi petrochimice, mobilă, materiale de construcții, tesaturi, confecții textile, vinuri, băuturi spirtoase și racoritoare, legume şi fructe conservate, produse lactate şi de carmangerie.

Ca dovadă a potențialului, facilitatilor și stabilității economice a județului, precum și a deschiderii autorităților către o economie modernă, europeană, mari investitori straini - companii multinaționale puternice la nivel mondial, au ales județul Prahova pentru a-și derula afacerile în România: OMV Petrom, Lukoil, Yazaki, Timken, Cameron, Johnson Controls, Lufkin, Weatherford, Toro, Honeywell Service, Michelin, Dalkia, Apa Nova – Veolia, Linde Gaz, Mayr Melnhof, , Holcim Group, Swisspor, Procter & Gamble, Unilever, Alinso Group, Dibo , Coca-Cola.

Agricultura și industria alimentară

Județul Prahova are o suprafață agricolă de 272.834 hectare, cu o pondere de cca. 2% din suprafața agricolă a tarii. Suprafața agricolă a județului este distribuită astfel: 53% - suprafața arabila, 26% pășuni, 13% fânețe, 5% livezi și 3% podgorii de viță de vie.

În sectorul vegetal, culturile preponderente sunt: cereale pentru boabe, porumb si boabe, plante uleioase, floarea soarelui, cartofi, legume, fructe, struguri. În zootehnie, efectivul de animale, precum și sectorul avicol, asigură disponibilul și pentru alte județe ale tarii.

Principalele produse ale ramurilor sectorului agricol sunt: cereale, fructe, struguri, lapte, carne.

Industria alimentară și de băuturi este excelent reprezentată în ansamblul economiei prahovene, producând produse de panificație, preparate din carne, produse lactate, conserve din legume și fructe, băuturi spirtoase, sucuri naturale și bauturi carbogazoase, vinuri. Vinurile produse în județul Prahova sunt de o calitate superioară, renumite fiind îndeosebi vinurile roșii, care au făcut ca județul Prahova să fie cunoscut ca „patria vinurilor roșii”.

Construcții

Domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții s-a dezvoltat în județul Prahova, înregistrând o pondere semnificativă din punct de vedere al cifrei de afaceri în ansamblul economiei. În ceea ce privește producția de materiale de construcții, în județul Prahova se realizează materiale izolante (hidro-, fono- și termoizolante), ciment, sisteme de acoperiri, grunduri, vopsele, pavele și pavaje, confecții metalice, plăci BCA, polyester expandat etc.

Turism

Pentru economia județului Prahova, activitatea turistică reprezintă un sector important, al cărui potențial în continuă dezvoltare se alimentează din bogația și diversitatea elementelor și resurselor naturale, precum și a celor de natură antropică.

Regiunea Prahovei oferă atracții turistice cu totul remarcabile, care ilustrează într-o manieră cvasi-completă întreaga paletă de atracții specifice turismului peisagistic – montan, turismului balnear, turismului cultural - istoric, turismului tematic, turismului religios, turismului de afaceri etc.

Cadrul natural deosebit oferit de Valea Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Slanicului, Valea Doftanei, de Munții Bucegi, la care se adaugă numeroasele stațiuni turistice si dotările de care acestea dispun, alături de o serie de alți factori (populație numeroasă, important centru de afaceri, universitar, traversat de principalele căi rutiere și feroviare ce fac legatura cu restul tarii și cu celelalte țări din Europa) fac ca județul Prahova să se situeze între primele județe ale țării, din punct de vedere al numarului de turiști cazați.

Turismul montan

Infrastructura domeniului schiabil al Vaii Prahovei, care însumează peste 22 de kilometri de pârtii, poziționează județul Prahova pe locul doi pe țară, într-un clasament realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, după județul Brașov. Prahova este în top pe locul trei pe țară și in clasamentul celor mai lungi pârtii de schi, cu „Drumul de Vară”, pârtie administrată de Primăria Sinaia care măsoară 2.972 m. În Prahova sunt deschise 23 pârtii - în Azuga, Bușteni și Sinaia - din cele 116 pârtii existente în Romania.

Turismul balnear

Natura generoasă se manifestă în arealul județului Prahova și printr-o multitudine de elemente ce constituie resursa unui potențial balnear de excepție – izvoare minerale, aer puternic ozonat, bogat in radiatii ultraviolete, lacuri sarate, namol terapeutic, salină terapeutică. La toate aceste resurse se adaugă baze specifice de tratament. Localități cu un important potențial balnear se află răspândite în întreg județul: Sinaia, Bușteni, Breaza, Slănic, Telega, Băicoi-Țintea, Cheia.

Turismul cultural, istoric și religios

Grație tradițiilor culturale și istorice de exceptie, județul Prahova se bucură de un fond extrem de bogat și de o valoare exceptională privind monumentele artistice, arhitectonice, istorice. Dintre acestea, cele mai reprezentative sunt: Castelele Peleș și Pelișor (Sinaia), Palatul Culturii (Ploiești), Casa Memorială Cezar Petrescu (Bușteni), Colecția Muzeul Sării (Slănic), Muzeul Bogdan Petriceicu Hașdeu (Câmpina), Muzeul Județean de Istorie și Arheologie (Ploiești), Muzeul Ceasului “Nicolae Simache” (Ploiești), Muzeul de Artă (Ploiești), Muzeul de Științe ale Naturii (Ploiești), Muzeul Ion Luca Caragiale (Ploiești), Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu (Câmpina), Muzeul Nicolae Iorga (Valenii de Munte), Muzeul Republican al Petrolului (Ploiești), Muzeul Cinegetic Posada.

La acestea se adaugă numeroase biserici și manastiri – veritabile bijuterii arhitectonice precum și binecuvantate locuri de rugăciune: mânăstirile Sinaia,  Caraiman,  Crasna, Ghighiu, Cheia, Suzana, Zamfira, Brebu.

Turismul de afaceri

Amenajările moderne și care corespund celor mai înalte exigențe de cazare și de dotare tehnică, fac ca multe dintre hotelurile importante din județul Prahova să fie apreciate din punctul de vedere al turismului de afaceri.

Între locațiile extrem de apreciate pentru acest tip de turism modern se regăsesc: Camera de Comert și Industrie Prahova (Ploiești), Hotel Central (Ploiești), Hotel Prahova Plaza (Ploiești), Casinoul din Sinaia, Hotel Rina (Sinaia), Hotel Palace (Sinaia), Hotel New Montana (Sinaia), Hotel Internațional (Sinaia), Hotel Alexandros (Busteni), Sky Center (Paulesti).

Turismul tematic

Această formă de turism este menită să valorifice potențialul de tradiții, de obiceiuri, filonul de specificitate al fiecarei zone în parte, pornind de la locuri speciale și indeletniciri specifice.

Drumul Vinului - valorifică importantul potențial vini-viticol al județului Prahova și reediteaza un segment dintr-un vechi drum al vinului folosit de romani. Acesta străbate podgoriile renumite ale județului și include popasuri la crame, conace, curți domnești și mânăstiri. Traseul însumează circa 100 km și parcuge 20 localitati: Băicoi, Boldești, Bucov, Pleașa, Valea Calugarească, Iordacheanu, Mizil, Urlați, Ceptura, Fântânele, Tohani, Gura Vadului și Călugareni.

Drumul Fructelor – se desfășoară în partea de nord a județului și străbate de la vest la est mai multe localități, această rută având drept scop dinamizarea dezvoltării zonei de nord a Prahovei, recunoscută pentru producția bogată de fructe.

Drumul Voievozilor – pune în valoare traseele străbătute de oștile unor importanți voievozi români. Traseul transversal al acestui drum pornește de la Mânăstirea Dealu, din județul Dambovița, continuandu-se spre sud.

Drumul Sării – Drumul Comunal 11C Buștenari (comuna Telega) - Cosminele face legătura intre Salina Slănic și băile sărate de la Telega.

Turismul de vânătoare – Bogăția reliefului județului a înzestrat aceste locuri cu o comoară neprețuită: tezaurul cinegetic. Astfel, în Prahova, amatorii de vânătoare pot vâna vulpi, porci mistreți, lupi, iepuri, căprioare, rațe și gâște sălbatice, dihori, jderi, fazani, urși, râși.

Partidele de vânătoare sau competițiile de tir sunt organizate fie de Asociația județeană a vânătorilor și Pescarilor Sportivi, fie de agenți locali, în zonele Ploiești, Măneciu, Slănic, Urlați și Vălenii de Munte

Comerțul

Activitatea de comerț este cea mai însemnata din punct de vedere al numarului de firme care desfășoară o activitate economică, înregistrate în județul Prahova. Datorită poziției geografice de care beneficiază județul Prahova și in special Municipiul Ploiești, comerțul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Astfel, în Ploiești, pe lângă o rețea dezvoltată de magazine en-detail, și-au consolidat poziția marile magazine comerciale de tip hypermarket – Metro Cash&Carry, Praktiker, Carrefour, Bricostore, Selgros, Kaufland, Real, Obi, Artsani, de tip supermarket: Billa, Profi, Penny, Mega Image, Lidl și de tip mall: Winmarkt, Mercur Mall și Ploiești City Mall.

Servicii

Activitățile de transport, depozitare și activitățile anexe transporturilor dețin ponderea cea mai însemnată în totalul cifei de afaceri realizate de firmele prahovene ce desfășoară afaceri în domeniul serviciilor, urmate de serviciile profesionale, administrative și de suport, acestea fiind domeniile cu ponderea cea mai însemnată și in ceea ce priveste profitul obținut în domeniul serviciilor.

Sistemul bancar

Sistemul bancar este reprezentat în județul Prahova, printr-un numar de 31 instituții bancare cu peste 200 de subunități.

Potențialul de export al județului Prahova

Exporturile județului Prahova dețin o pondere importantă în cadrul exportului total al României – aproximativ 4,5 %, iar între principalele produse prahovene care se vând pe piețele externe sunt:

 • echipament petrolier, chimic și petrochimic - utilaje de foraj: offshore și onshore; valve, compresoare, angrenaje, motoreductoare, piese de schimb • echipament industrial, piese de schimb, părți turnate - instalații, subansamble, componente metalurgice
 • produse chimice și petrochimice - detergenți, produse cosmetice și de igienă
 • rulmenți pentru industria petrolieră
 • cabluri industriale de otel și curele de transmisie 
 • accesorii pentru industria auto - echipamente electrice și electronice, cablaje, furtunuri, module pentru cabina de pilotaj, sisteme de aer conditionat și de eșapament, cauciucuri
 • construcții și materiale de construcție - case din lemn, ciment, usi și ferestre, geamuri, produse termo și hidroizolante 
 • lemn - cherestea, bușteni • mobilă - scaune, mobilier de birou, mobilier pentru bucătării, dormitoare și sufragerii 
 • produse minerale - sticlă, vată de sticlă 
 • îmbrăcăminte și produse textile - confecții de damă și bărbătești 
 • vinuri 
 • băuturi spirtoase 
 • produse alimentare - carne și produse din carne, miere, conserve de fructe și legume, cereale, fructe și legume 
 • băuturi răcoritoare - sucuri naturale 
 • tutun- țigarete, filtre.

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017