Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Ultimele informații-Contact - Contact


INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA

Sediul: Municipiul Ploiești, bdul Republicii nr. 2 – 4, județul Prahova

Cod poștal 100066,

Adresa site: www. prefecturaprahova.ro

Social media: FacebookGoogle+ - Twitter

   
CONDUCERE
PREFECT: Ioana Mădălina Lupea
Tel. 0244/51.40.15; 0244/51.60.03
Fax 0244/54.60.67
SUBPREFECT:  Emil Drăgănescu
Tel. 0244/51.00.70
Fax: 0244/51.02.76


PERSOANE DESEMNATE PENTRU IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001

 Consilier Prefect – Purtător de cuvânt – pentru relația cu mass-media
e-mail: prahova.gov@rdsmail.ro

Elena Ozana Georgescu – Consilier – Compartiment Administrativ, Secretariat și Informatică
Tel 0244/59.34.15
Fax:0244/54.60.67
e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro

COMPARTIMENTE
Nr
crt
Denumire compartiment Telefon Fax Personal
1 Cabinet Prefect 0244/51.40.15;
0244/51.60.03
0244/54.60.67 Alina Streaja
         
2 Cabinet Subprefect 0244/51.00.70 0244/51.02.76  
         
3 Director Cancelarie Prefect 0244/52.14.23 0244/59.61.71 Cursaru Vlad Sebastian
         
4 Consilier Prefect      
         
5 Consultant pentru problemele minorității rome 0244/54.15.46;
0721.82.53.05
  Marghiolescu Lucia-Nicoleta
         
6 Corp Control 0244/51.98.65 0244/51.98.65 Cătălin Dobrescu
         
7 Serviciul Aplicarea Actelor Reparatorii, Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ, apostilare și relații publice,

0244/59.57.41 -Șef serviciu
0244/52.31.02 - legalitate acte

0244/51.03.13

0244/52.93.50; fond funciar0244/51.99.40
 0244/52.31.02


Mihaela Constantin-Șef serviciu
Ana Ariciu, Mihaela Niculae, Simona BucurVasile Vădan

Corina Nedelcu, Elena Popescu, Ion Curelea,
Mihaela Georgescu
Paula Maria Dinu, Ionuț Daniel Pavel
         
8 Compartiment Apostilare 0244/52.03.20 0244/54.60.67 Solange Jinga
         
9 Compartiment Registratură 0244/51.42.95 0244/54.60.67 Doru Ion Chivu
         
10 Compartiment Relații cu Publicul 0244/59.63.21  0244/54.60.67 Cornelia Pascu
         
11 Compartimentul Afaceri Europene, Monitorizarea Serviciilor Publice, Deconcentrate și de Utilități Publice 0244/59.63.20;
0244/54.15.46
  Daniela Lamba, Valeriu Botez, Cristina Dumitrescu, Codrut Constantinescu
         
12 Compartiment Gestionarea Situațiilor de Urgență 0244/52.67.04 0244/52.67.04 Valentina Ionita, Carmen Tănase
         
13 Compartiment Asigurarea Ordinii Publice și Protecția Mediului 0244/54.61.46 0244/54.60.67 Andy-Daniela Vasile
         
14 Serviciul Financiar- Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ 0244/52.41.11 0244/52.41.11 Elena Ardeleanu - Șef Serviciu
         
15 Compartiment Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice 0244/52.41.11  0244/52.41.11 Elena Iorga, Lucica Oblu, Iuliana Bîrsan
         
16 Compartiment Resurse Umane 0244/51.95.20  0244/51.95.20 Luminita Ilie
         
17  Compartiment Administrativ, Secretariat și Informatică (persoană desemnată pentru implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001) 0244/59.34.15  0244/54.60.67 Elena Ozana Georgescu

c

 


Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Si Înmatriculare a Vehiculelor

Sef Serviciu:  Tel: 0244/30.22.29; fax: 0244/51.11.17;

Str. Vasile Lupu, nr.60

Secretariat 0244/30.22.29; 
   
Pe linie de Înmatriculari si Evidența Vehiculelor Rutiere 0244/302394;
   
Pe linia emiterii și preschimbării Permiselor de Conducere 0244/30.23.98;
   
Pe linie de Examinări Auto 0244/30.22.25;

c

 

Serviciul Public Comunitar Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

Sef Serviciu: Cms. Sef Larisa Zaharia

Str. Vasile Lupu, nr.60

Telefon: 0244/30.23.78;
0244/30.23.85;
0244/30.23.86
   
Fax:  0244/59.19.12

c

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017