Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Ultimele informații-Atribuțiile subprefectului - Atribuțiile subprefectului

Conform Legii nr.340 din 2004, subprefecții au urmatoarele atribuții:

Art. 36.
(1) Subprefectul indeplineste atributiile care ii sunt date prin acte normative, precum si cele delegate prin ordin al prefectului, in principal, in urmatoarele domenii:
a) integrarea europeana;
b) relatiile cu sindicatele si patronatele;
c) respectarea legilor si a celorlalte acte normative;
d) asigurarea ordinii publice si apararea drepturilor cetatenilor.
(2) In lipsa prefectului, subprefectul indeplineste, in numele prefectului, atributiile ce revin acestuia.

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017