Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Ultimele informații-Apostila - Apostila

Program

Luni 9.00 - 15.00
Miercuri 9.00 - 15.00
Joi 10.00 - 18.00
Vineri 9.00 - 14.00

Telefon : 0244 520 320

Taxele se pot plati si la Casieria institutiei, Camera 1.

Apostilarea certificatelor de atestare a domiciliului si cetãteniei romane se face de cãtre prefecturi, începând cu data de 01.11.2004, conform dispozitiilor Legii nr. 142/2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la Haga in data de 05.10.1961.

Actele oficiale administrative supuse procedurii de aplicare a apostilei

  • Certificat de stare civila
  • Certificat de cazier judiciar
  • Adeverinta prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman
  • Adeverinta prin care se atesta vechimea în munca (conform înscrierii din cartea de munca)
  • Act de studii
  • Act cu caracter medical
  • Adeverinta de calificare în diferite meserii
  • Certificat de nastere
  • Certificat de casatorie
  • Document cu caracter comercial (în conformitate cu prevederile art5 lit.i) si art.ll lit.c) din Decretul-Lege nr.139/1990)

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 21.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017