Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Date de contact

Rezervări on-line

Rezervare on-line pentru înmatriculare auto
Rezervare pentru preschimbare permise auto românești
Autorizare provizorie pentru circulație-Persoane fizice, persoane juridice care nu au obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule
Autorizare provizorie pentru circulație-Persoane juridice cu obiect principal de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule

Program

Program
Protecția datelor cu caracter personal

Formulare

Cerere de eliberare numere provizorii
Cerere de confecționare plăcuțe cu număr de înmatriculare
Cerere de radiere
Cerere duplicat certificat de înmatriculare
Cerere de înmatriculare (pentru vehicule noi sau uzate neînmatriculate)
Cerere de transcriere(pentru vehicule înmatriculate în România)
Certificat de radiere
Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit
Declarație pierdere certificat de înmatriculare
Fișa de înmatriculare auto
Cerere preschimbare permis de conducere străin
Anexa nr 1-Cerere tip pentru susținerea examenului în vederea obținerii permisului de conducere auto
Anexa nr 2-Fișa de școlarizare
Cerere pentru eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate administrtivă sau pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere

Documente

Autorizația de circulație provizorie
Duplicat al certificatului de înmatriculare
Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare
Furnizarea unor noi plăcuțe de înmatriculare
Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară
Radierea din circulație a vehiculelor
Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
Documente necesare programarii si reprogramarii in vederea obtinerii permisului de conducere si documente necesare redobandirii permisului de conducere
Eliberarea permisului de conducere
Preschimbarea permiselor de conducere emise de catre alte state
Preschimbarea permiselor de conducere ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania si care se afla temporar in strainatate
Eliberare documente și plăci de înmatriculare
Preluare cereri de pierdere sau furt carte de identitate a vehiculelor
Lista cuprinzând statele membre emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise
Lista cuprinzând statele membre ale Convenției asupra circulației rutiere emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise
Lista cuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Taxe

Taxe de examinare sau Reexaminare
Taxa de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor
Contravaloarea plăcilor cu număr de înmatriculare

Diverse

Lista unităților sanitare din județul Prahova autorizate pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaților la obținerea permiselor de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
Plata cu cardul
Centre de colectare a fierului vechi autorizate
Notă RCA

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 26.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017