Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

❖ Livrarea pașapoartelor la domiciliu

❖ Date de contact

Sef Serviciu: Cms. Sef Larisa Zaharia

Tel: 0244/30.23.78; 0244/30.23.85; 0244/30.23.86
fax: 0244/59.19.12

Strada Vasile Lupu, Nr.60 

c

❖ Ploiești

Programul Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
Program audiențe-Serviciul public comunitar pentru evidența pașapoartelor simple
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul persoanelor majore
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor care nu au împlinit varsta de 14 ani
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani
Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic CRDS
Pașaportul simplu temporar
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar în cazul persoanelor majore
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani
Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar CRDS
Condițiile de valabilitate ale declarațiilor părinților
Pierderea, furtul sau distrugerea pașaportului
Termenul de eliberare al pașaportului
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005
Protecția datelor cu caracter personal-Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
Schengen
Atribuirea C.N.P.-ului
Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către S.P.C.E.E.PS - Prahova
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
În atenția persoanelor care doresc să călătorească în Japonia
Anunț livrarea pașapoartelor la domicliu
Precizări privind procurile și alte situații referitoare la pașapoarte
Modalități de plată a taxelor
Achitarea taxelor prin virament bancar sau online prin cont tranzitoriu
Anunț privind noile taxe pentru eliberarea pașapoartelor românești.

❖ Câmpina

Punct de lucru în Municipiul Câmpina
Programul punctului de lucru din Municipiul Câmpina
Termen de eliberare a documentelor procesate de punctul de lucru din Municipiul Câmpina
Important pentru punctul de lucru din Municipiul Câmpina
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul persoanelor majore-Câmpina
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu eletronic în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani-Câmpina
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani-Câmpina

Agenda de lucru a Conducerii pentru 27.03.2017

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2016