Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Rapoarte și studii

Raport de evaluare a implementării legii nr.52-2003 în anul 2010, centralizat
Model raport de evaluare Legea nr.52 și Legea nr.544
Model raport de evaluare a implementării Legii nr.52 din 2003 în anul 2015
Prezentarea Raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2015
Raport de evaluare a implementării Legii nr.52 din 2003 în anul 2013-Centralizat
Raport de evaluare a implementării Legii nr.52 din 2003 în anul 2014-Centralizat
Raport de evaluare a implementării Legii nr.52 din 2003 în anul 2015-Centralizat
Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2016
Evaluarea activtății Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova în anul 2016
SINTEZA-Principii ce rezulta din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public.

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 21.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017