Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducatorului Instituției Prefectului Județului Prahova.

Persoana care se consideră vatamată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției.

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaței administrative. Acest răspuns va conține informațile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017