Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Legislație

Lege nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
Hotărâre nr.460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340 din 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
Hotărâre nr. 585 din 13 mai 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340 din 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale
Lege nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 şi ale Legii nr. 169 din 1997
Lege nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Lege nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar
Hotârâre nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Lege nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Norma metodologică din 07-02-2002-Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08-03-2002-de aplicare a Legii nr. 544-2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 26.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017