Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

❖ Infoprefectura/Afaceri europene

SOLVIT
14.11.2017
Young Leaders' Program Scholarship.
12.09.2017
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
12.09.2017
Întrebări frecvente referitoare la PO CA 2014- 2020
05.04.2017
Comunicat de presă-AFIR a publicat lista proiectelor tinerilor fermieri și a fermelor mici care vor primi finanțare prin PNDR 2020
05.04.2017
Comunicat de presă-Peste 1 miliard de euro fonduri nerambursabile solicitate în 5 zile prin proiectele depuse la AFIR
05.04.2017
Calendar orientativ privind lansările de cereri de proiecte în anul 2017
05.04.2017
Investiții pentru reducerea poluării cu nutrienți
05.10.2016
Proiect Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022
05.10.2016
Ghid dedicat diasporei de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU)
03.10.2016
Proiecte finalizate și nefinalizate finanțate prin fondurile structurale și de coeziune 2007-2013
03.10.2016
Proiecte depuse Sesiunea 01 2015
03.10.2016
Infoprefectura 9-2014
01.10.2014
Infoprefectura 8-2014
01.09.2014
Infoprefectura 7-2014
01.08.2014
Infoprefectura 6-2014
01.07.2014
Infoprefectura 4-2014
01.05.2014
Infoprefectura 2-2014
01.03.2014
Infoprefectura 1-2014
01.02.2014
Infoprefectura 6-2011
30.06.2011
Infoprefectura 1-2011
30.01.2011
Ghidul de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare
30.05.2010
Programul cadru pentru competitivitate și inovație (CIP)
30.05.2010
Măsura 123
30.05.2010
Măsura 112 'Instalarea tinerilor fermieri'
30.05.2010
Masura 121
30.05.2010
Comunicat Nou apel în cadrul Măsurii 121
30.05.2010
Lista proiectelor selectate pentru finanțare din județul Prahova-Măsura 312 P.N.D.R.- Sprijin pentru creearea și dezvoltarea de microîntreprinderi, Sesiunea nr.3 octombrie-noiembrie 2009
30.05.2010
Beneficiarii Masurii 112 - Instalarea tinerilor fermieri din jud Prahova
30.05.2010
Operațiunea 3-2-3 'Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar' , Axa 3, POSCCE
30.05.2010
Măsura 141 'Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență'
30.05.2010
Programe guvernamentale pentru sprijinirea sectorului privat, derulate prin intermediul OTIIMC Ploiesti
30.05.2010
Catalogul surselor de finanțare-Aprilie 2010
30.05.2010
Catalogul surselor de finanțare
30.05.2010
Calendarul orientativ al lansării Programului Operational-Dezvoltarea capacității administrative în 2010
30.05.2010
Programe guvernamentale
30.05.2010
Infoprefectura 5-2010
30.05.2010
Infoprefectura 4-2010
30.04.2010
Infoprefectura 3-2010
30.03.2010
Infoprefectura 2-2010
28.02.2010
Generatia 98
30.01.2010
Infoprefectura 1-2010
30.01.2010
Noi posibilități de dezvoltare a microîntreprinderilor în Prahova
30.12.2009
Proiecte Prahova fonduri europene
30.11.2009
Infoprefectura 11
30.11.2009
Infoprefectura 10
30.10.2009
Infoprefectura 9
30.09.2009
Infoprefectura 7-8
30.08.2009
Infoprefectura 6
30.06.2009
Infoprefectura 5
30.05.2009
Infoprefectura 4
30.04.2009
Infoprefectura 3
30.03.2009
Infoprefectura 2
28.02.2009
Infoprefectura 1
30.01.2009

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 21.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017