Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Rezervare pentru înmatriculare auto

Rezervare

Începând cu data de 30 mai 2016, persoanele fizice și juridice, pot face rezervări pentru înmatriculare auto, la adresa http://www.prefecturaprahova.ro/inmatriculare-auto-rezervare.html

Prin această modalitate, Instituția Prefectului Județul Prahova, dorește să reducă timpul de așteptare la ghișeu și să eficientizeze modul de lucru cu publicul.

Interviu cu Prefectul Județului Prahova, Ioana Mădălina Lupea

Interviu

Ghid I.G.S.U. privind avizarea sau autorizarea

Adunarea Generală a Asociației Prefecților și Subprefecților din România - 16 - 17 martie 2017 - Târgu Mureș

Ziua Poliției Române - 2017(Școala de Agenți de Poliție Câmpina).

27 martie 2017-Comemorarea Unirii Basarabiei cu România.

Comemorarea Zilei Unirii Basarabiei cu România
Apăsați pentru mai multe imagini !

Primirea delegației orașului Hăncești din Republica Moldova.

Este interzis prin ordin al prefectului schimbul de locuri pentru candidații programați la testările pentru obținerea permisului auto

Referitor la unele informatii aparute in mass-media locala, privind faptul ca „pe Facebook au aparut deja anunturile celor care sunt dispusi sa-si cedeze, contra-cost, locul celor nerabdatori” sa dea proba „de traseu” pentru a obtine mai repede permisul de conducere auto, facem cunoscut ca la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Imatriculare a Vehiculelor Prahova este interzisa prin ordin al prefectului, aceasta practica (schimbul de locuri intre candidatii programati) inca din data de 01.11.2016.

Investirea în funcția de subprefect a domnului Emil Drăgănescu

Luni, 13 martie 2017, ora 08.30, la sala "200" din Palatul Administrativ, a avut loc ceremonia de învestire a subprefectului județului Prahova, domnul Emil Drăgănescu, în prezența directorului general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din Ministerul Afacerilor Interne, domnul Teodor Iulian Gheorghe.
Învestirea subprefectului

Grupul de lucru mixt pentru romi

Astăzi, 17.03.2017, a avut loc la Instituția Prefectului Județul Prahova, prima ședință a Grupului de lucru mixt pentru romi coordonată de domnul Emil Drăgănescu, subprefect.

Au fost prezentate și discutate Planul județean de acțiune "Romii 2017" și pregătirile pentru Ziua mediatorului școlar pentru romi.
Grupul de lucru mixt pentru romi

Anunț privind noile taxe pentru eliberarea pașapoartelor românești

Începând cu data de 01 februarie 2017, noile taxe pe care le vor achita cetăţenii pentru eliberarea paşapoartelor româneşti ( în cazul cererilor depuse în ţară ) vor fi următoarele:

  • taxa pentru paşaport simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani – 258 lei ( în prezent 280 lei )
  • taxa pentru paşaport simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani – 234 lei ( în prezent 256 lei )
  • taxa pentru paşaport simplu temporar– 96 lei ( în prezent 218 lei )

Taxa pentru eliberare de adeverinţă, care în prezent este de 22 lei, începând cu data de 01 februarie 2017 nu va mai fi necesară.

Anunț privind unele scutiri de taxe

Scutiri

Măsuri de prevenire la incendii în sezonul rece

În perioada sezonului rece cele mai multe incendii sunt înregistrate la locuinţele particulare, majoritatea având drept cauză sistemele de încălzire imporovizate, nesupravegheate sau defecte. Devine astfel prioritar ca fiecare cetăţean să conştientizeze importanţa respectării unui minim de măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, în scopul protejării vieţii membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe care le deţine.

Având în vedere scăderea bruscă a temperaturilor pe timpul nopţii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova recomandă cetăţenilor care utilizează sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire pentru încălzirea locuinţelor, să asigure respectarea următoarelor măsuri de prevenire a incendiilor:

1. Obligaţiile consumatorilor de gaze naturale

să nu pună în funcţiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepţiei şi deschiderii oficiale a gazelor de unitatea distribuitoare;
să nu micşoreze sau astupe suprafeţele vitrate, golurile pentru ventilare, accesul aerului necesar arderii precum şi pentru evacuarea gazelor de ardere, prevăzute pentru asigurarea siguranţei în exploatare;
să întreţină instalaţiile în stare bună de funcţionare şi să utilizeze aceste instalaţii în conformitate cu instrucţiunile primite de la unitatea distribuitoare;
să anunţe de urgenţă biroul de reclamaţii al unităţii distribuitoare pentru orice defecţiune survenită la instalaţia de utilizare şi ori de câte ori simt miros specific de gaze , atât în instalaţia de utilizare , cât şi în instalaţiile de distribuţie;
să nu permită şi să nu execute modificări ale instalaţiilor existente, racordări sau desfiinţări de noi puncte de consum gaze naturale, decât pe bază de aprobări legale şi numai prin societăţi care au agrement tehnic în acest sens;
să efectueze remedierea eventualelor defecţiuni ce pot apare la instalaţiile şi aparatele de utilizare, numai prin societăţi agreate, cu personal calificat pentru asemenea lucrări.
să cureţe şi să menţină în stare de bună funcţionare, coşurile de evacuare a gazelor arse prin societăţi de specialitate;

2. Instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revin beneficiarului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:
Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele de utilizare, în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;
controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul ( curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică a gazelor de ardere, deschiderea clapetelor de reglare);
controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare, dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare ( prin : deschiderea uşitelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.)
verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:

aerisirea focarului minim 5 minute înainte de aprinderea focului;
apropierea aprinzătorului de arzător;
deschiderea lentă a robunetului de manevră şi aprinderea focului concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării;

Stingerea focului:

Stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun, se va face prin închiderea robinetului de siguranţă existent înaintea furtunului, după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.

Indicaţii speciale
La utilizarea gazelor naturale este interzis:

aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;
lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
obturarea coşului de fum al aparatelor de utilizare;
modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;
nu se recomandă dormitul în încăperi cu aparate de utilizare neracordate la coşurile de fum (reşou, aragaz, etc.), mai ales în locuinţele dotate cu geam termopan;

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

stingerea tuturor focurilor;
deschiderea uşilor şi ferestrelor;
nu se aprinde nici o sursă de foc;
nu se manevrează aparate electrice;
nu se doarme în astfel de încăperi;
se anunţă imediat unitatea distribuitoare.

La exploatarea centralelor termice fără automatizare sau care le deservesc se asigură următoarele măsuri:

se interzice amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat în subsolul clădirilor şi nu se admite amplasarea sub săli aglomerate şi căi de evacuare;
se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu explotarea efectivă a acesteia;
se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combstibilului din rezervoare, prin încălzire;
înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil;
centralele termice care folosesc combsustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze în limitele prevăzute de norme;
aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face respectându-se principiul gaz pe flacără;

Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă;
Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendii;
Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coşul de fum, prezintă pericol de moarte;
Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi direct la conducta de distribuţie, fără regulator de presiune este interzisă;
La utilizarea sistemelor de închidere tip termopan, trebuie să se asigure condiţiile necesare aerisirii încăperilor;
Supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire, îndeosebi în situaţiile în care sunt prezenţi copii sau persoane în vârstă. Orice eveniment va fi anunţat imediat la numărul de apel unic de urgenţă 112.

Campanie de informare privind obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinatate

Obligațiile părinților
Apasă aici pentru a vedea ce obligații revin părintilor
Variantă PDF | Variantă PPT

Eliminarea taxelor de apostilă

Eliminarea taxelor de apostilă

Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2016-Imagini.

Raport

Pentru a evita aglomerația la ghișeele S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova

S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova

Evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova în anul 2016.

Apăsați pentru a descărca raportul !

Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii

Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2016.

Raport

Semnificația codurilor meteo

Viză S.U.A.

SISOP

Sistemul de Soluționare a Problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzatoare sau de nerespectarea acquis-ului european de către autoritățile administrației publice locale, prin instituirea unui sistem de lucru în rețea.

SIstemul de SOluționare a Problemelor (SISOP)

Sistemul de lucru în reţea SISOP va asigura interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii,asociaţii, etc. Prin acest sistem, MAI va dezvolta, la nivel local, activităţiledin sistemele europene SOLVIT şi EU PILOT, contribuind la îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

ELIGIBILITATE CAZ SISOPPentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:
a) acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;
b) entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat;
c) să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Mai mult pe:  sisop.mai.gov.ro | daeri.mai.gov.ro

Manualul prefectului pentru managementul situațiilor în caz de inundații și secetă hidrologică

Prezentul manual denumit "Manual al Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică se adresează prefecților în calitate de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, precum și celorlalți membri ai acestor comitete.
Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative și de reabilitare, care se întreprind la nivel județean în situații de urgență generate de inundații și secetă hidrologică.

Necesitatea modificării și completării "Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații", aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr.1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislației în domeniu.

( Apasă aici pentru manual!)

Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică

Prezentul manual denumit "Manual al Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică" se adresează primarilor în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență,precum și celorlalți membri ai acestor comitete.
Acest manual sintetizează măsurile preventive,operative și de reabilitare,care se întreprind la nivel județean în situații de urgență generate de inundații și secetă hidrologică.

Necesitatea modificării și completării "Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații",aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr.1.240/2005/1.178/2006,a apărut ca urmare a modificării legislației în domeniu.

(Apasă aici pentru manual!)

Îndrumar de protecție a persoanelor în caz de cutremur

Adresă de contact

Purtator de cuvant - Mihai Horia Condrescu

Telefon:0722.504.263

or.liamsdr@vog.avoharp


Director de cancelarie

Iancu Vlad Gabriel


Secretar - Ioana Ungureanu:

or.avoharparutceferp@rucub.anaoi

or.avoharparutceferp@unaerugnu.anaoi


Consultant pentru problemele minorității rome
Andrei Vladimir Manta
tel:0244.510.294;tel. mob.:0721.825.305;
moc.oohay@ierdnatnam

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Agenda de lucru a Conducerii pentru 27.03.2017

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2016