Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Fonduri europene structurale și de investiții

Calendar al lansărilor liniilor de finanțare F.E.S.I. 2017-2018
28.11.2017
Prelungire sesiune schema GBER sM 4.2
31.10.2017
Regiunea Sud Muntenia va beneficia de noi fonduri nerambursabile europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii
19.10.2017
Fondurile Europene Structurale și de Investiții(FESI) din ciclul financiar al Uniunii Europene 2014-2020 în județul Prahova
28.09.2017
Fonduri structurale europene și de investitii(FESI) din ciclul financiar al Uniunii Europene 2014-2020 în județul Prahova
02.05.2017
Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implemetarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
07.03.2017
Informare privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implemetarea Strategiilor de Dezvoltare Locală
07.03.2017
Prelungirea sesiunii de primire a proiectelor de investiții pentru procesarea produselor agricole și pomicole și pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole
31.10.2016
Ghid informativ MMC zone eligibile
13.03.2016
Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată
13.03.2016
Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor
13.03.2016
Ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale Programului Național de Dezvoltare Rurală - PNDR - 2014-2020
13.03.2016
DMI 2.1 'Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția-reabilitarea șoselelor de centura' POR: AP 2 'Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale'
02.12.2013
DMI 3.3 'Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență' POR: Axa 3 'Îmbunătățirea infrastructurii sociale'
02.12.2013
DMI 3.1. 'Reabilitarea-modernizarea-echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate' POR: Axa 3 'Îmbunătățirea infrastructurii sociale'
02.12.2013
DMI 3.4 'Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă' POR: AP3 'Îmbunătățirea infrastructurii sociale'
02.12.2013
DMI 5.1 'Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea-modernizarea infrastructurilor conexe' POR: AP 5 'Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului'
02.12.2013
DMI 4.2 'Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregatirea pentru noi activități" POR: AP 4 'Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local'
02.12.2013
Op 4.1.b) Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului POS CCE: AP 4 'Cresterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice', DMI 4.1 'Energie eficientă și durabilă (Îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)'
02.12.2013
DMI 3.2 'Reabilitarea-modernizarea-dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale' POR: AP 3 'Îmbunătățirea infrastructurii sociale'
02.12.2013
Poli de dezvoltare urbană POR: AP 1 'Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere', DMI 1.1 'Planuri integrate de dezvoltare urbană'
02.12.2013
Op. 'Sprijinirea inițiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice' PO DCA: AP 2 'Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare', DMI 2.2 'Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor'
02.12.2013
Op. 'Introducerea și menținerea în funcțiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS' PO DCA: AP 2 'Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare', DMI 2.2 'Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor'
02.12.2013
DMI 4.1 'Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală' POR: AP 4 'Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local'
02.12.2013
Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri și Spin-up-uri inovative POS CCE: AP2 'Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare", DMI 2.3 "Accesul întreprinderilor la activități CDI”
02.12.2013
Op 4.1.b) Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului POS CCE: AP 4 'Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice', DMI 4.1 'Energie eficientă și durabilă (Îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)'
02.12.2013
Op 4.3 Sprijinirea investițiilor pentru interconectarea rețelelor naționale de transport al energiei electrice și gazelor naturale cu rețelele europene POS CCE: AP 4 'Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice', DMI 4.3 'Diversificarea
02.12.2013
DMI 3.2 'Reabilitarea-modernizarea-dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale' POR: AP 3 'Îmbunătațirea infrastructurii sociale'
02.12.2013
Masura 142 'Înființarea grupurilor de producători' PNDR: AP 1 'Creșterea competitivității sectorului agricol și forestier'
02.12.2013
'Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate-deconcentrate din cele trei sectoare prioritare' PO DCA: AP 2 'Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare', DMI 2.1 'Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor'
02.12.2013
Măsura 1.3 'Investiții la bordul navelor de pescuit și selectivitate' - pentru nave cu lungime totală mai mare de 12 m POP
02.12.2013
Măsura 1.5 'Compensații socio-economice pentru gestionarea flotei' POP
02.12.2013
Măsura 2.1 'Investiții productive în acvacultură' POP
02.12.2013
Măsura 2.6 'Investiții în procesare și marketing' POP
02.12.2013
Sprijin financiar de până la 1.075.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii POSCCE: AP 1'Un sistem inovativ și ecoeficient de productie', DMI 1.1 'Investiții productive și pregatirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM', Op. a) 'Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile'
02.12.2013
Măsura 1.1: Ajutor public pentru încetarea permanentă a activităților de pescuit POP
02.12.2013
Măsura 1.2: Ajutor public pentru încetarea temporară a activităților de pescuit POP
02.12.2013
Măsura 1.4: Pescuitul de coastă la scară mică (nave mai mici de 12 m) POP
02.12.2013
Măsura 2.2: Măsuri de acva-mediu POP
02.12.2013
Măsura 2.3: Măsuri de sănătate publică POP
02.12.2013
Măsura 2.4: Măsuri de sănătate a animalelor POP
02.12.2013
Măsura 2.5:Pescuitul în ape interioare POP
02.12.2013

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017