Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Starea de incompatibilitatea a primarului orasului Comarnic, Vasile-Dorian Botoaca (publicat în 08.01.2015)

Agentia Nationala de Integritate a comunicat Institutiei Prefectului judetul Prahova Raportul de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitatea a primarului orasului Comarnic, Vasile-Dorian Botoaca, ramas definitiv prin Decizia nr.4692/05.12.2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Potrivit dispozitiilor art.16 alin.(1) si (2) din Legea nr.393/2004, privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in toatea cazurile de incetare de drept, inainte de termen, a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care se constata incetarea mandatului, iar ordinul va avea la baza un referat semnat de secretarul unitatii administrativ teritoriale, precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului.

Institutia Prefectului a solicitat, in scris, secretarului orasului Comarnic sa se conformeze dispozitiilor legale mentionate mai sus.

In conformitate cu prevederile art.69, alin.(6) din Legea nr.215/2001(r) privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care postul de primar devine vacant, data organizarii alegerilor se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului.Alegerile se organizeaza in termen de 90 zile de la data expirarii termenului in care poate fi atacat ordinul prefectului(10 zile) sau de la data pronuntarii hotararii instantei.

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017