Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Ședința ordinară a Colegiului prefectural al județului Prahova (publicat în 27.11.2013)

Vor fi prezentate urmatoarele subiecte:

  1. Rezultatele masurilor dispuse la nivelul Directiei Regionale in Constructii Sud-Muntenia pentru diminuarea fenomenului de indisciplină în autorizarea  şi executarea lucrărilor de construcţii, precum  şi pentru prevenirea accidentelor, înlăturarea neconformităţilor  şi asigurarea calităţii construcţiilor  şi menţinerea pe toată durata de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate;
  2. Prezentarea modului in care Directia Regionala in Constructii Sud-Muntenia a monitorizat, in anul 2013, respectarea, de către autorităţile administraţiei publice locale, normelor privind emiterea autorizaţiilor de construire, a evidentei actelor de autoritate publica emise, a organizarii si desfasurarii activitatii proprii privind disciplina în urbanism.
      • Prezinta reprezentantul  Directiei Regionale in Constructii Sud-Muntenia
  3. Informare privind restaurarea monumentelor de arhitectură din judetul Prahova, in anul 2013;
  4. Stadiul realizarii Laboratorului de restaurare şi a Şcolii de Pregătire a Restauratorilor de la Apostolache (Mănăstirea Apostolache).
      • Prezinta reprezentantul Directiei Judetene pentru Cultura Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017