Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Ședința de analiză și aprobare a Planului comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar (publicat în 08.09.2017)

Astăzi, 8 septembrie 2017, a avut loc, la sediul Instituției Prefectului Județui Prahova, ședința de analiză și aprobare a Planului comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

Potrivit prevederilor Protocolului de cooperare privind prevenirea și combaterea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nr. 32104/10 din 20.02.2013, părțile semnatare trebuie să elaboreze și să implementeze Planul comun de acțiune, cu posibilitatea adaptării acestuia la condițiile specifice existente în plan județean.

Planul comun este elaborat sub coordonarea Instituției Prefectului județului Prahova și va asigura aplicarea unitară, la nivel județean, a activităților ce urmează a fi desfășurate de reprezentanții instituțiilor implicate, în vederea realizării obiectivelor și rezultatelor propuse, a responsabilizării acestora, creând totodată cadrul optim de identificare și rezolvare, în comun, a deficiențelor înregistate în domeniu.

Obiectivele generale ale planului prevăd:

    Implementarea și evaluarea în mod unitar, la nivel județean, a prevederilor Planului;
    Îmbunătățirea cooperării inter-instituționale la nivel local, în domeniul prevenirii și combaterii delicvenței juvenile în unitățilele de învățământ;
    Optimizarea funcționării sistemului-cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic, prin creșterea capacității instituționale de prevenire și combatere a fenomenului violenței în școli;
    Optimizarea climatului de siguranță în mediul școlar.

La ședință, desfășurată sub conducerea domnului Emil Drăgănescu – Subprefectului Județului Prahova, au participat doamna Ludmila Sfârloagă – Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, domnul colonel Liviu Coman – Inspector Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Colonel Alexandru Enescu”, locotenent colonel Mihai Drăgan - Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino”, profesor Oprea-Nicolae Angelescu – Inspector Școlar General – Inspectoratul Școlar Județean, comisar șef de poliție Ginel Preda – Inspectoratul Județean de Poliție, colonel Aurelian Costache - Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploiești.

Planul comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță-1Planul comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță-2Planul comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță-3

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017