Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Ședința Colegiului Prefectural (publicat în 03.10.2012)

Astazi a avut loc sedinta Colegiului Prefectural pe parcursul careia au fost prezentate urmatoarele informari:

  • Informare privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional – componentă majoră a dezvoltării durabile a judeţului Prahova de către Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Şi Patrimoniul Naţional Prahova. Program de măsuri ce se impun a fi luate de către Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Şi Patrimoniul Naţional Prahova pentru protejarea patrimoniului cultural naţional din judeţul Prahova - Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Şi Patrimoniul Naţional Prahova
  • Analiza principalilor indicatori economico-sociali din judetul Prahova in semestrul I 2012 - Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
  • Sinteza activitatilor desfasurate de catre Inspecoratul de Stat in Constructii in perioada ianuarie – septembrie 2012.

Materialele prezentate se gasesc mai jos.

 

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI DIN judetul PRAHOVA in semestrul I 2012

INFORMARE  PRIVIND PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI NAŢIONAL – COMPONENTĂ MAJORĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE A JUDEŢULUI PRAHOVA DE CĂTRE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ ŞI PATRIMONIUL NAŢIONAL PRAHOVA. PROGRAM DE MĂSURI CE SE IMPUN A FI LUATE DE CĂTRE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ ŞI PATRIMONIUL NAŢIONAL PRAHOVA PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL DIN JUDEŢUL PRAHOVA

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C., D.R.C. – SUD MUNTENIA
IN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2012

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017