Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Ședința Colegiului Prefectural, mâine, 20.08.2014, ora 13.00, sala "200" (publicat în 19.08.2014)

Sedinta Colegiului Prefectural va avea loc in data de 20 august 2014, ora 13.00, la sediul Institutiei Prefectului, Sala 200 a Palatului Administrativ.

 

ORDINEA DE ZI a sedintei ordinare a Colegiului Prefectural al Judetului Prahova:

 

Ø     Analiza riscurilor naturale pe teritoriul judetului Prahova

 

Prezinta  reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de  Urgenta “Serban Cantacuzino “ al judetului Prahova

 

Ø     Asigurarea exploatarii in siguranta a lucrarilor din infrastructura SGA, in vederea evitarii intreruperii serviciilor specifice de gospodarire a apelor si a unor calamitati cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrari hidrotehnice;

Ø     Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor corespunzator cerintelor utilizatorilor si beneficiarilor de servicii specifice de gospodarire a apelor;

Ø     Implementarea directivelor si reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor, conform Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000.

 

  Prezinta  reprezentantul Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova

 

Ø     Rezultatele activitatii de control desfasurate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca , in cursul semestrului I 2014;

Ø     Modul in care angajatorii  respecta obligatia privind infiintarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor , in format electronic, conform prevederilor H.G. nr. 500/2011;

Ø     Monitorizarea respectarii prevederilor H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

      Prezinta  reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Munca

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017