Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Ședința Colegiului Prefectural-23-07-2013 (publicat în 23.07.2013)

Maine, 24 iulie 2013, are loc la ora 09.00, la Sala „200” din Palatul Administrativ, sedinta Colegiului Prefectural cu urmatoarea ordine de zi:

  • Prezentarea Planului de inspectie si control, pe anul 2013, propus de Comisariatul Judetean Prahova al Garzii Nationale de Mediu si aprobat de Comisariatul General. Stadiul realizarii Planului de inspectie si control pe semestrul I al anului 2013.
  • Rezultatele actiunilor de control realizate pentru monitorizarea aplicarii masurilor stabilite in Planurile de actiune ce fac parte din autorizatiile integrate de mediu emise pentru agentii economici de pe raza judetului Prahova.
  • Stadiul activitatilor de inchidere a depozitelor de deseuri din zona urbana si a depozitelor de deseuri periculoase.
    • Prezinta: reprezentantul Comisariatului Judetean Prahova al Garzii Nationale de Mediu
  • Stadiul actualizarii documentelor operative in baza hartilor de zonare a riscurilor naturale.
  • Informare privind participarea membrilor Comitetelor locale pentru Situatii de Urgenta si a specialistilor/ expertilor la cursurile de formare organizate de catre ministerul de resort.
  • Raport privind testarea planurilor de urgenta externa, specifice obiectivelor SEVESO si realizarea unor dotari specifice riscurilor identificate.
    • Prezinta: reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova


Reprezentantii mass-media sunt invitati sa participe la acest eveniment.

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 17.03.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017