Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Raspuns comunicat PDL (publicat în 05.09.2013)

Referitor la comunicatul de presa remis ieri mass-media de catre Organizaţia PDL Prahova, in care se sustine ca prefectul Judetului Prahova nu a raspuns solicitarii Organizatiei PDL Prahova privind situatia in care se afla secretarul localitatii Drajna,„in termenul legal si prin aceasta atitudine s-a pozitionat in afara legii”,

Institutia Prefectului Judetul Prahova aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

- Au fost sesizate, potrivit competentelor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, aspectele invederate si au fost transmise in copie documente in legatura cu posibile incalcari ale cadrului legislativ reglementator privind incadrarea in functia publica a persoanei nominalizate.

- In temeiul art.22 – (1), lit.c) coroborat printre altele, cu lit.q) din Legea nr.188/1999 Statutul functionarilor publici, (r2), cu toate modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici este autoritatea statului care administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice si constata contraventii si aplica sanctiuni, in conditiile legii. Compartimentele specializate existente la fiecare institutie si autoritate publica colaboreaza direct cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici careia ii transmite date privind gestionarea curenta a resurselor umane. Potrivit alin.(3), lit.a) actele prin care prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici constatate ca urmare a activitatii de control, pot fi atacate la instanta de contencios administrativ de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici care are legitimare procesuala activa.

- In cadrul atributiilor stabilite de Legea nr.340/2004, (r1) privind prefectul si institutia prefectului, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cele ale Hotararii nr.340/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului si nici prin vreun alt act normativ, prefectului nu i-au fost stabilite atributii in gestionarea functiei publice si a functionarilor publici;

- Potrivit art.9 coroborat cu art.8 - (2) din Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care aspectele sesizate prin peti

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017