Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Poziția Institutiei Prefectului Judetul Prahova referitor la adresa dinn 23 iulie 2015, a Direcției Regionale Generale a Finanțelor Publice Ploiești, ce facea cunoscut faptul că, unitățile adminstrativ-teritoriale din Prahova, cu excepția comunelor Berceni și Sălciile, au solicitat majorarea nivelului maxim al cheltuielilor cu personalul pentru anul 2015 (publicat în 31.07.2015)

In data de 23.07.2015, Institutia Prefectului judetul Prahova a primit adresa nr.BCP8899/23.07.2015 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Ploiesti, prin care se facea cunoscut ca unitatile administrativ teritoriale din judetul Prahova (mai putin comunele Berceni si Salciile) au solicitat majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2015.Centralizarea acestora a fost transmisa de catre D.G.R.F.P. Ploiesti la Ministerul Finantelor Publice cu adresa nr.8317/14.07.2015 pentru aprobarea modificarii plafonului.

Motivat de aceasta si tinand cont de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.27/2015, potrivit carora “autoritatile administratiei publice locale pot stabili o crestere salariala pentru personalul angajat in institutiile publice locale de pana la 12%, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat;
b)incadrarea cheltuielilor de personal in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale”,

Institutia Prefectului a intocmit adesa cu nr. 11461/27.07.2015 prin care atentiona unitatile administrativ teritoriale ca este necesar sa respecte prevederile legale mentionate mai sus la acordarea majorarii salariale de pana la 12%, avand in vedere ca pana la aceasta data, 102 unitati administrativ teritoriale nu indeplinesc conditiile de nivel maxim de cheltuieli de personal pentru efectuarea cresterii salariului pentru personalul angajat asa cum reiese din datele transmise de catre acestea la D.G.R.F.P. Ploiesti.

Precizam ca la data prezentei, Prefectul nu a formulat nici o plangere la instanta de contencios administrativ impotriva dispozitiilor emise de primari in sensul celor de mai sus. Au fost formulate numai proceduri prealabile (s-a solicitat revocarea acestora de catre emitent) pentru actele administrative care au fost emise fara sa fie indeplinite cumulativ cele doua conditii prevazute de OUG nr.27/2015.

In consecinta, Institutia Prefectului nu a solicitat autoritatilor administratiei publice locale sa nu puna in aplicare actul normativ in cauza ci respectarea intrutotul a dispozitiilor legale cuprinse in acesta.
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017