Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Pe 16 mai 2014, ora 9.00, la sala 200, va avea loc ședința Colgiului Prefectural (publicat în 15.05.2014)

Ordine de zi:

  • Stadiul obţinerii aprobărilor de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru fişa perimetrului de ameliorare de la Măgureni (67 ha) şi a  finanţării din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică şi de la bugetul de stat, pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic precum şi pentru execuţie;
  • Stadiul identificarii suprafeţelor cu păşuni împădurite care au o consistenţă mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa efectiv ocupată de vegetaţie forestieră şi care conform legii 46/2008- Codul Silvic trebuiesc incluse în fondul forestier naţional;
  • Respectarea regimului silvic, prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori, la nivelul judetului Prahova.

Prezinta  reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Ploiesti

  • Informarea fermierilor din judetul Prahova asupra opotunitatilor prevazute prin Masurile din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, privind accesarea fondurilor europene ce vor fi alocate de anul acesta;
  • Asigurarea securităţii alimentare constand in ample actiuni de control in sectoarele Vitivinicol, Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, Fertilizanti, Industria Alimentara si Zootehnie;
  • Urmarirea intocmirii, de catre fiecare UAT din judetul Prahova, a Planului de prevenire a poluarii cu nitrati din surse agricole a solului si apei freatice.

Prezinta  reprezentantii  Direcţiei pentru agricultură Prahova si ai Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017