Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Pe 12 octombrie 2015, va avea loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural (publicat în 09.10.2015)

ORDINEA DE ZI a sedintei ordinare a Colegiului Prefectural al Judetului Prahova din data de 12 octombrie 2015


  • Starea socio-economică a judeţului reflectată de principalii indicatori înregistraţi în semestrul I 2015
Prezinta reprezentantul Direcţiei Judeţene de Statistică

  • Transpunerea in legislatia nationala a noilor Directive Europene: 2014/31/U.E. si 2014/32/U.E. privind introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare.
Prezinta reprezentantul Directiei Regionale de Metrologie Legala Ploiesti

  • Situaţia siturilor arheologice din judetul Prahova si impactul prevederilor Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, asupra activitatii Directiei Judeten pentru Cultura Prahova
  • Patrimoniul imaterial –parte componenta a culturii nationale. Activitatea institutiilor de cultura din judetul Prahova;
  • Planul National de Restaurare –instrument de sprijin in restaurarea patrimoniului construit.
Prezinta reprezentantul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017