Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Miercuri,29 iulie 2015, începând cu orele 11.00, la Sala 200 a Palatului Administrativ din Ploiești, va avea loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural (publicat în 28.07.2015)

ORDINEA DE ZI


 • Rezultatele activitatii de control desfasurate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca , in cursul semestrului I 2015;
 • Modul in care se desfasoara activitatea cu zilierii, prin prisma ultimelor modificari ale Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu character ocazional de catre zilieri;
 • Monitorizarea respectarii prevederilor H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca.
  • Prezinta reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Munca

 • Prezentarea caracteristicilor si descrierea beneficiilor de asistenta sociala la nivelul judetului Prahova;
 • Rezultatele campaniilor nationale de control desfasurate de compartimentul de Inspectie Sociala;
 • Stadiul activitatii de recuperare a debitelor la nivelul AJPIS Prahova si masurile dispuse pentru reducerea acestora.
  • Prezinta reprezentantul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala

 • Stadiul incheierii unor protocoale de colaborare intre AJOFM Prahova si A.N.A.F., Directia Judetena de Evidenta a Persoanelor Prahova, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura;
 • Prezentarea proiectului privind crearea unei retele de subiecti interesati sa construiasca un sistem, structurat si intentionat de servicii integrate pentru sprijinirea persoanelor si a intreprinderilor cu referire in special la: munca, formare, dezvoltarea cetateniei active, ocupare si ocupabilitate, auto-ocuparea fortei de munca, dezvoltarea de noi afaceri si preluarea problemelor inclusv individuale la nivel local, judetean.
  • Prezinta reprezentantul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017