Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - MAI diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere (publicat în 06.07.2016)

Ministerul Afacerilor Interne diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin Internet Banking, virament bancar, prin mandate poștal sau în numerar.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului – Județ Prahova.

Plata în numerar se poate face la casieria Trezoreriei Statului, casieria Instituției Prefectului – Județ Prahova (pentru pașapoarte), la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și

Înmatriculare a Vehiculelor (pentru documentele emise de acesta) din cadrul Instituției Prefectului – Județ Prahova și prin mandat poștal.

Sumele se încasează într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Instituției Prefectului – Județ Prahova.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, pe site-ul instituției vor fi afișate: numărul contului IBAN, numărul codului fiscal, mențiuni legate de informațiile care trebuie completate de cetățeni pe documentele de plată, adresa Trezoreriei și ale casieriilor instituției unde se poate face plata în numerar.

Menționăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017