Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Luni, 14-07-2014, la sala 200, va avea loc ședința Colegiului Prefectural (publicat în 11.07.2014)

In data de 14 iulie 2014, ora 10.00, la sediul Institutiei Prefectului, Sala 200 a Palatului Administrativ, va avea loc sedinta ordinara a Colegiului Prefectural al Judetului Prahova, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Masurile dispuse de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, imbunatatirea colectarii si stimularea conformarii la declarare si plata;
 2. Situatia platilor restante si arieratelor inregistrate de unitatile administrativ teritoriale si institutiile publice   de subordonare locala.
  • Prezinta  reprezentantul  Administratiei  Judetene a Finantelor Publice Ploiesti
 3. Situatia contractarii serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale cu furnizorii care indeplinesc criteriile stabilite de actele normative in vigoare pentru a fi in relatie contractuala cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Prahova;
 4. Situatia decontarii serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale;
 5. Prezentarea proiectelor/ modificarilor legislative specifice domeniului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.
  • Prezinta reprezentantul  Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Prahova
 6. Rezultatele obtinute de elevi la Evaluarea nationala 2014 si Bacalaureat – sesiune vara 2014 , inregistrate la nivelul judetului Prahova.
  • Prezinta reprezentantul  Inspectoratului Scolar Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017