Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Luni, 22.05.2017, începând cu prele 12.00, va avea loc ședința Colegiului Prefectural al Județului Prahova, la sala 200 a Palatului Administrativ (publicat în 22.05.2017)

Ordinea de zi


  1. Asigurarea continuității pădurii prin împăduriri și îngrijirea plantațiilor tinere.
  2. Trasabilitatea materialelor lemnoase. Sisteme informatice de urmărire a materialelor lemnoase.
  3. Evaluarea efectivelor de faună de interes cinegetic. Metode și rezultate. Stabilirea cotelor de recoltă pentru speciile de interes cinegetic.
    • Prezinta reprezentantul Gărzii Forestiere Ploiesti
  1.  Informare privind gestionarea operativă a înregistrării și monitorizării operatorilor economici care produc, prelucrează şi comercializează seminţe şi material săditor;
  2. Raport privind asigurarea necesarului de semințe și material săditor al județului, prin monitorizarea eficientă a programului anual de producere și certificarea a semințelor și materialului săditor;
  3. Informare privind monitorizarea permanentă a modului de comercializare a semințelor și/ sau a materialului săditor ornamental, viticol și fructifer.
    • Prezinta reprezentantul Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017