Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Luni, 20 februarie 2017, începând cu ora 11.00, la sala 200 a Palatului Administrativ va avea loc ședința Colegiului Prefectural al Județului Prahova (publicat în 17.02.2017)

ORDINEA DE ZI  • Contribuția Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova pe linia asigurării şi restabilirii ordinii publice la nivelul Judeţului în anul 2016”.
Prezinta reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Prahova

  • Prezentarea principalelor activități desfășurate și servicii furnizate contribuabililor de Administratia Judeteană a Finantelor Publice Prahova in anul 2016;
  • Dinamica veniturilor bugetare realizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Prahova in anul 2016 comparativ cu anul 2015;
  • Prezentarea mecanismelor puse în practică în cadrul Proiectului de Modernizare a Admnistrației Fiscale (RAMP) 2013-2018.

Prezinta reprezentantul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Prahova

  • Raportul de activitate al Comisariatului Județean Prahova al Garzii de Mediu pentru anul 2016;
  • Actiuni tematice privind verificarea realizării obligațiilor de mediu privind închiderea și urmărirea postînchidere de către operatorii depozitelor neconforme clasa „b” și depozitele industriale care și-au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în anexa 5 la HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor –SC Rompetrol Rafinăria Vega Ploiești, SC Rafinăria Astra Română SA Ploiești, SC Steaua Română Câmpina, Rampa de deșeuri menajere Bănești, Rampa de deșeuri menajere Băicoi;
  • Acțiuni de control în vederea respectării Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător precum și aplicarea măsurilor din planurile de menținere a calității aerului.
Prezinta reprezentantul Garzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017