Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Joi, 22 iunie 2017, începând cu orele 13.00, la sala 200 a Palatului Administrativ din Ploiești, va avea loc ședința Colegiului Prefectural al județului Prahova (publicat în 21.06.2017)

Ordine de zi


  • Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, cu furnizorii care indeplinesc criteriile stabilite de actele normative specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru a fi in relatie contractuala cu CAS Prahova;
  • Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale;
  • Prezentarea modificarilor legislative specifice domeniului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.
Prezinta reprezentantul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Prahova
  • Supravegherea, monitorizarea și controlul calității apei potabile produsă și distribuită în județul Prahova.
Prezinta reprezentantul Directiei de Sanatate Publica
  • Strategia Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova pentru dezvoltarea sportului de masă în anul 2017;
  • Prezentarea programelor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova în domeniul tineretului, în anul 2016;
  • Prezentarea lucrărilor de investiții realizate în anul 2016, în scopul modernizării Centrului de Agrement Bușteni;
Prezinta reprezentantul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret
  • Proiect de Hotarare a Colegiului Prefectural pentru aprobarea „Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei județene antidrog Prahova în perioada 2017-2020”
Prezinta reprezentantul Centrului de Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017