Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Institutia Prefectului judetul Prahova nu a intrerupt sau sistat executia nici unei lucrari situate pe raza municipiului Ploiesti (publicat în 21.05.2012)

Deoarece la locatia mai multor lucrari incepute in urma dispozitiilor nr. 1399, 1400, 1401, 1402, 1411, 1412, 1463, emise de primarul municipiului Ploiesti au aparut bannere/anunturi cu mentiuni de genul „Lucrare sistata de Prefectura Prahova”, Institutia Prefectului Judetului Prahova transmite, pentru o corecta informare a cetatenilor si a mass-media, urmatoarele:

  • Institutia Prefectului judetul Prahova nu a intrerupt/sistat executia nici unei lucrari situate pe raza municipiului Ploiesti, avand in vedere faptul ca nu este abilitata de lege sa dispuna astfel de masuri.
  • Prefectul judetului Prahova s-a adresat instantei de contencios administrativ cu actiuni formulate impotriva unor dispozitii ale Primarului municipiului Ploiesti, intrucat respectivele acte administrative au fost emise fara temei legal.
  • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza situatiile in care, cu caracter exceptional, se emit autorizatii de construire/desfiintare pentru executia lucrarilor de interventie, in prima urgenta, obligatorii in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati naturale, cutremure, inundatii, alunecari/prabusiri de teren sau altele asemenea, si nu pentru lucrari de reparatii capitale, reabilitari si amenajari, modernizari sau reparatii curente ale infrastructurii (drumuri), care nu presupun evenimente cu caracter exceptional, cum este cazul de fata.
  • De altfel, Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea de dispozitii ale primarului in vederea eliberarii autorizatiilor de construire.
Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017