Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - În ziua de 9 noiembrie 2015, la sala 200 a Palatului Administrativ din Ploiești, va avea loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural (publicat în 06.11.2015)

ORDINEA DE ZI  • Stadiul implementarii sistemului “DUE DILIGENCE” de masuri si procedure pentru reducerea la maxim a riscurilor privind introducerea pe piata a lemnului recoltat illegal si a produselor derivate din acesta;
  • Beneficiile certificarii managementului forestier;
  • Masuri dispuse la nivelul Directiei Silvice Prahova pentru exploatarea responsabila a padurilor.
Prezinta reprezentantul Directiei Silvice Prahova
  • Managementul ariilor naturale protejate din judetul Prahova;
  • Actiuni intreprinse de APM Prahova in vederea verificarii aplicarii de catre agentii economici din judet a prevederilor Directivei SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;
  • Proiectele educationale in care este implicata APM Prahova.
Prezinta reprezentantul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova

  • Misiune, funcţii şi domenii de activitate ale Casei Corpului Didactic Prahova
  • Programe de formare continuă acreditate şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, organizate şi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Prahova;
  • Proiecte/parteneriate ale Casei Corpului Didactic Prahova.
Prezinta reprezentantul Casei Corpului Didactic Prahova

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017