Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Hotarari ale primarului municipiului Ploiesti atacate in contencios (publicat în 18.05.2012)

In exercitarea prerogativelor prevazute de articolul 123, alineatul (5), din Constitutia Romaniei, articolul 19 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 340/2004 (r1) privind prefectul si Institutia Prefectului, articolul 6 alineatul (1), articolul (6), punctul 2., lit.b) din Hotararea nr.460/2006 privind prefectul si Institutia Prefectului, prefectul verifica legalitatea actelor administrative emise de primar. In acest context s-a apreciat ca Dispozitiile nr.1399, 1400, 1401, 1402, 1411, 1412, 1463 emise de primarul municipiului Ploiesti la data de 04.05.2012, incalca prevederile de autorizare a lucrarilor de construire care nu prevad dispunerea lor de catre primar prin dispozitie, cat si faptul ca lucrarile nu se incadreaza in regimul de urgenta stabilit de Legea nr.50/1991 si de Normele metodologice de aplicare ale acesteia.

Fata de aceasta situatie s-a formulat actiune la Instanta de Contencios Administrativ, context in care dispozitiile apreciate ca nelegale sunt suspendate de drept in conformitate cu prevederile articolului 3 alineatul (3) din Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017