Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Comunicat de presă privind ședința ordinară de Colegiu Prefectural ce a avut loc astăzi, 9 noiembrie 2015, la sala 200 a Palatului Administrativ din Ploiești (publicat în 09.11.2015)

In dimineata acestei zile a avut loc la Institutia Prefectului judetul Prahova o sedinta de Colegiu Prefectural ce a avut urmatoarea ordine de zi: Stadiul implementarii sistemului “DUE DILIGENCE” de masuri si procedure pentru reducerea la maxim a riscurilor privind introducerea pe piata a lemnului recoltat illegal si a produselor derivate din acesta; Beneficiile certificarii managementului forestier; Masuri dispuse la nivelul Directiei Silvice Prahova pentru exploatarea responsabila a padurilor (Directia Silvica Prahova); Managementul ariilor naturale protejate din judetul Prahova; Actiuni intreprinse de APM Prahova in vederea verificarii aplicarii de catre agentii economici din judet a prevederilor Directivei SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase; Proiectele educationale in care este implicata APM Prahova (Agentia pentru Protectia Mediului Prahova); Misiune, funcţii şi domenii de activitate ale Casei Corpului Didactic Prahova; Programe de formare continuă acreditate şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, organizate şi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Prahova; Proiecte/parteneriate ale Casei Corpului Didactic Prahova (Casa Corpului Didactic Prahova).

Sedinta Colegiului Prefectural a inceput prin comunicarea urmatoarelor probleme de actualitate:

  • Dr. Mihai Terecoasa, directorul D.S.V.S.A. a anuntat declansarea alertei de pesta porcina africana, ca urmare a aparitiei unor focare in Ucraina, la 170 de kilometri de granita cu Romania, si masurile luate de D.S.V.S.A. Prahova – organizarea de sedinte de lucru si analiza cu toti medicii veterinari si cu toti operatorii de ferme de porci de pe teritoriul judetului;
  • Col. Nicolae Popescu, inspector-sef al I.S.U. a anuntat ca au fost demarate controale la unitatile de turism, cultura si comerciale, concomitent cu cele planificate si organizate in mod normal la: obiectivele SEVESO (rafinarii, depozite de produse petroliere), biserici, case de rugaciune, unitati de invatamant, de sanatate publica, precum si la sali aglomerate, locuri/amenajari cu public numeros. A fost comunicat faptul ca detinatorii spatiilor Casa Sindicatelor si Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, avand in vedere prevederile HG nr. 915/03.11.2015, au hotarat sa suspende activitatea din aceste locatii, ca urmare a nefunctionarii instalatiilor de stingere si/sau semnalizare in caz de incendiu, asa cum erau prevazute in proiectele initiale de constructie;
  • Dna Rodica Paraschiv, prefect, a anuntat organizarea de catre Institutia Prefectului, miercuri, 11 noiembrie 2015, ora 10.00, la Sala Europa din Palatul Administrativ, a unei sedinte cu tema: „Diseminarea prevederilor legislative stipulate in HG nr. 915/2015, Legea nr. 10/1995 (r1), modificata si completata prin Legea 177/2015 privind calitatea in constructii, Legea nr. 50/1991 (r2) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, la care sunt invitati sa participe, in conditii de prezenta obligatorie, primarii, secretarii de primarii, reprezentantii compartimentelor de urbanism din cadrul primariilor si membrii Colegiului Prefectural

Materiale prezentate în cadrul ședinței:

Directiva SEVESO

Actiuni intreprinse de APM Prahova in vederea verificarii aplicarii de catre agentii economici din judet a prevederilor Directivei SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

Stadiul sistemului "Due Diligence"

Prezentarea realizată de Casa Corpului Didactic Prahova

Proiecte educaționale în care este implicată Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Proiecte educaționale de mediu

Managementul ariilor protejate din județul Prahova-1

Managementul ariilor protejate din județul Prahova-2


Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 27.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017