Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Atacare in contencios a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr 242 privind incadrarea strazilor aflate in Parcul Industrial in zona C de fiscalitate (publicat în 15.06.2012)

Institutia Prefectului Judetul Prahova a deschis actiune in contenciosul administrativ impotriva Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, prin care se solicita anularea Hotararii nr. 242/31.05.2012, ca fiind nelegala.

Prin Hotararea nr. 242/31.05.2012 Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a revocat Hotararea Consiliului Local nr. 202/27.04.2012 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 553/21.12.2011 de aprobare a zonarii fiscale a municipiului Ploiesti.

Urmare revocarii/modificarii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, aplicabila in materia respectiva este Hotararea nr. 553/21.12.2011 privind incadrarea strazilor aflate in Parcul Industrial in zona C. de fiscalitate, care este profund nelegala, fiind adoptata cu incalcarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi ce reglementeaza in mod expres facilitatile ce se acorda pentru constituirea si dezvoltarea parcurilor industriale.

Potrivit punctului de vedere exprimat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, (adresa nr.260234/2007) cladirile si terenurile din parcurile industriale beneficiaza, prin efectul legii, de scutiri la plata impozitului la bugetul local, fara ca pentru acordarea acestor facilitati fiscale sa fie necesara emiterea hotararii consiliului local al unitatii administrativ teritoriale.

In sustinerea celor afirmate mai sus se invoca si precizarile Ministerului Administratiei si Internelor - Directia Generala pentru Relatia cu Comunitatile Locale (nr.2707555/2012), precizari conform carora pentru investitiile initiale, realizate in Parcul Industrial Ploiesti, operatorii economici au dreptul la:

nedatorarea impozitului pe cladiri, potrivit art.250 alin.(1) pct.9 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) nedatorarea impozitului pe teren, potrivit art.257 lit.e din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea in cauza este nelegala si pentru faptul ca in mod cu totul arbitrar, si fara o baza legala, Parcul Industrial Ploiesti a fost inclus in zona de impozitare C. atata vreme cat , in conformitate cu P.U.G. al Municipiului Ploiesti (aprobat in anul 1999) Parcul industrial Ploiesti este in zona de impozitare D.

In alta ordine de idei, din inconsecventa si neclaritatea actelor administrative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti rezulta ca insasi autoritatea emitenta, recunoaste implicit ca, in respectiva cauza , legislatia in materie fie nu este cunoscuta fie se aplica arbitrar.

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 24.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017