Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Comunicate de presă - Astăzi, 10 februarie 2016, la Palatul Adminsitrativ din Ploiești a avut loc o sesiune de informare privind liniile de finanțare și modalitățile de depunere a proiectelor în cadrul Programului Comunitar - Europa pentru Cetățeni - 2014-2020 (publicat în 10.02.2016)

Astazi, 10 februarie 2016, la sala „200” din Palatul Administrativ, a avut loc o sesiune de informare, organizata de Institutia Prefectului Judetul Prahova si Punctul Europa pentru Cetateni Romania (Ministerul Culturii), privind liniile de finantare si modalitatile de depunere a proiectelor in cadrul Programului Comunitar „Europa pentru Cetateni” 2014 – 2020.

La sesiunea de informare au luat cuvantul prefectul Rodica Paraschiv, care a subliniat importanta diseminarii informatiilor privind accesarea fondurilor europene, in special in programe ce se adreseaza direct cetatenilor, si doamna Oana Balutescu, coordonator al Punctului Europa pentru Cetateni Romania, ce a prezentat activitatea Punctului, cat si liniile principale ale Programului „Europa pentru Cetateni”.

Au urmat expuneri tehnice privind eligibilitatea proiectelor si obtinerea finantarilor.

In continuare, au fost prezentate studii de caz pentru proiectele finantate in judetul Prahova in acest cadru financiar (2014 – 2020) in orasul Baicoi, comuna Brebu si comuna Posesti.

La intalnire au participat reprezentanti ai Consiliului Judetean Prahova, ai primariilor, muzeelor si ONG-uri.

Ce este programul Europa pentru Cetățeni

Uniunea Europeană este constituită din cetățenii săi și a fost creată pentru ei! Încurajarea și facilitarea implicării la scară mai largă a cetățenilor în Uniunea Europeană și în ceea ce reprezintă aceasta sunt deosebit de importante. În acest scop, este necesar să se intensifice participarea cetățenilor la activitățile curente și să se asigure o mai bună înțelegere a istoriei Uniunii Europene și a originilor sale care datează din perioada imediat următoare celor două războaie mondiale.

Tratatul de la Lisabona de la sfârșitul anului 2009 a determinat o serie de schimbări care aduc Uniunea mai aproape de cetățeni săi și promovează o dezbatere transfrontalieră mai largă cu privire la aspecte legate de politicile Uniunii. Noul articol 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană introduce o dimensiune cu totul nouă, a democrației participative.

În acest context, Programul Europa pentru Cetățeni, instituit la 14 aprilie 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a Programului Europa pentru Cetățeni pentru perioada 2014-2020, reprezintă un instrument important destinat să sporească rolul celor 500 de milioane de locuitori ai UE în dezvoltarea Uniunii. Prin scheme și activități de finanțare care permit implicarea cetățenilor, programul promovează istoria și valorile comune ale Europei și, în același timp, încurajează responsabilizarea cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea.

Pentru perioada 2014-2020, Programului Europa pentru Cetățeni i se va aloca un buget de 185,468 milioane de euro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021.316.60.60, www.europapentrucetateni.eu sau E-mail info@europapentrucetateni.eu

Europa pentru Cetățeni-1Europa pentru Cetățeni-2Europa pentru Cetățeni-3Europa pentru Cetățeni-4Europa pentru Cetățeni-5

Biroul de presă

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 23.03.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017