Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Compartimentele Instituției Prefectului

Cancelarie Prefect
Corpul de Control al prefectului
Serviciul Aplicarea Actelor Reparatorii, Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ, apostilare și relații publice
Compartiment Aplicarea Actelor Reparatorii și Arhivă
Compartiment Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ, și Relații Publice
Compartiment Apostilare
Compartimentul Afaceri Europene, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate și de Utilități Publice
Compartiment Gestionarea Situațiilor de Urgență
Compartiment Asigurarea Ordinii Publice și Protecția Mediului
Serviciul Financiar- Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ
Compartiment Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice
Compartiment Achiziții Publice
Compartiment Resurse Umane
Compartiment Administrativ, Secretariat și Informatică
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Prahova

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017