Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Biroul județean pentru romi

Locuri speciale alocate elevilor romi în liceele din județul Prahova
19.05.2016
Locuri rezervate persoanelor de etnie romă în instituțiile de învățământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne
04.05.2016
Pe 19 februarie 2016, începând cu ora 11.00, la Sala de Ședințe a Institutiei Prefectului va avea loc o masă rotundă cu tema "Sclavia Romilor - Lungul drum al libertății - 20 februarie 1856 Încheierea dezrobirii romilor"
17.02.2016
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
27.01.2016
Legături utile ce conțin informații de interes pentru romi și publicul larg
14.12.2015
Cerere de propuneri de proiecte nr.2 din 2015 - Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome
27.11.2015
Activități desfășurate de Biroul Județean pentru Romi în perioada Septembrie-Noiembrie 2015
06.11.2015
Locuri pentru persoane de etnie romă în instituții de învățământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne
11.05.2015
Planul județean de acțiune - Romii 2015
11.05.2015
Instantanee foto - Ziua Interanțională a Romilor - 8 Aprilie 2015
09.04.2015
Ziua Internaționlă Romilor - 8 Aprilie 2015
07.04.2015
Procedura pentru solictarea drepturilor de pensie de către etnicii romi care au desfășurat muncă într-un ghetou
17.02.2015
Informare cu privire la noua Strategie de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015- 2020
17.02.2015
Raport de activitate pentru anul 2014 a Biroului Județean pentru Romi
17.02.2015
Cursuri gratuite de formare profesională de tip calificare-recalificare şi de tip competenţe generale, pentru membri ai familiilor, susţinători ai persoanelor dependente, care au in familie pana la gradul al-IV-lea o persoana varstnica sau o persoana adulta care necesita ingrijire la domiciliu.
11.08.2014
Cursuri gratuite de formare profesională de tip calificare-recalificare şi de tip competenţe generale, pentru persoane de etnie roma femei si barbati.
11.08.2014
Lista locurilor speciale pentru persoanele de etnie romă din cadrul instituțiilor de învățtământ ale Ministerului Afacerilor Interne
13.05.2014
Programul de Burse Roma Education Fund
15.04.2014
Mediatorul sanitar în comunitățile de romi
06.03.2014
Experții locali pentru romi din județul Prahova
06.03.2014
Ziua dezrobirii romilor din România
2012
Instantanee foto înregistrate la acțiunile derulate de Biroul județean pentru romi
11.02.2014
Adrese utile finanțări romi
05.02.2014
Raport de activitate pentru anul 2013
05.02.2014

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 26.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017