Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

❖ Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților 2016

Hotărârea Guvernului nr. 635 din 2016 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
14.09.2016
Hotărârea Guvernului nr. 634 din 2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
14.09.2016
Hotărârea Guvernului nr. 636 din 2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
14.09.2016
Hotărârea Guvernului nr. 637 din 2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
14.09.2016
Ordonanţa de urgenţă nr. 47 din 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208 din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288 din 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Dep
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11 din 2015 din 3 noiembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, cu modificările și completările ulterioare
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9 din 2015 din 28 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu modificările și completările ulterioare
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 20 din 20.04.2016 privind modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11 din 2015
14.09.2016
Hotărârea Guvernului nr. 92 din 2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288 din 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8 din 10.02.2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral.
14.09.2016
Legea nr. 288 din 2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
14.09.2016
Legea nr. 208 din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28 din 2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29 din 2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30 din 2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 31 din 2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 32 din 2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33 din 2016 pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor și deputaților
14.09.2016
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34 din 2016 privind procedura de acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
14.09.2016
Comunicat de presă al Autorității Electorale Permanente privind numărul de alegători
20.09.2016
Instruirea primarilor și secretarilor unităților administrativ-teritoriale pentru alegerile din 11 decembrie 2016.
21.09.2016
Componența Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
03.10.2016
Date de contact ale BEJ 31 Prahova pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2016
03.10.2016
Proces verbal nr.2-completarea Biroului Electoral de Circumscriptie nr.31 Prahova
06.10.2016
Proces verbal nr.4
11.10.2016
Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese - 2016.
18.10.2016
Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese-Octombrie 2016.
18.10.2016
Decizia nr.1 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
25.10.2016
Decizia nr.2 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
25.10.2016
Decizia nr.3 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
25.10.2016
Decizia nr.4 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
25.10.2016
Decizia nr.5 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
27.10.2016
Decizia nr.6 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
27.10.2016
Decizia nr.7 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
27.10.2016
Decizia nr.8 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
27.10.2016
Decizia nr.9 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
27.10.2016
Decizia nr.10 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
27.10.2016
Proces verbal de afișare a Deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr. 9 și 10
27.10.2016
Decizia nr.11 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.12 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.13 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.14 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.15 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.16 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.17 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
28.10.2016
Decizia nr.18 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.19 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.20 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.21 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.22 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.23 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.24 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Decizia nr.25 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
29.10.2016
Proces verbal de afișare a Deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.18 și 19 din 19 octombrie 2016
29.10.2016
Proces verbal de afișare a Deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.20 și 21 din 19 octombrie 2016
29.10.2016
Proces verbal de afișare a Deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.22 și 23 din 19 octombrie 2016
29.10.2016
Proces verbal de afișare a Deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.24 și 25 din 19 octombrie 2016
29.10.2016
Decizia nr.26 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
31.10.2016
Decizia nr.27 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
31.10.2016
Proces verbal de afișare a Deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.26 și 27 din 19 octombrie 2016
31.10.2016
Anunț privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție-Etapa a II-a
01.11.2016
Deciziile nr.28 și 29 și procesul verbal de afișare a deciziilor Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
01.11.2016
Proces verbal nr.19, încheiat pe 2 noiembrie 2016, cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova etapa a II-a
02.11.2016
Proces verbal de afișare a Procesului Verbal de completare a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.19 din 2 noiembrie 2016
02.11.2016
Decizia nr.30 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
03.11.2016
Proces verbal de afișare a Deciziei nr.30 din 2016 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
03.11.2016
Proces verbal nr.21 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de partidele politice, alianțele politice sau electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, în Circumscripția Electorală nr.31 Prahova
07.11.2016
Proces verbal de afișare a procesului verbal nr.21 din 7 noiembrie 2016 al Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova de constatare privind rămânerea definitivă a candidaturilor
07.11.2016
Anunț al Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova privind data si ora tragerii la sorți a ordinii în care se tipăresc listele de candidați și candidaturile independente pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
08.11.2016
Lista semnelor electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
08.11.2016
Proces verbal nr.23, încheiat astăzi, 08.11.2016, cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.31 Prahova
08.11.2016
Proces verbal de afișare a procesului verbal nr.23, încheiat astăzi, 08.11.2016, cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.31 Prahova
08.11.2016
Proces verbal nr.25 încheiat astăzi, 09.11.2016, cu ocazia tragerii la sorți a ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot pentru Circumscripția electorală nr.31 Prahova
09.11.2016
Proces verbal de afișare a procesului verbal nr.25 din 09.11.2016, încheiat cu ocazia tragerii la sorți a ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot pentru Circumscripția electorală nr.31 Prahova
09.11.2016
Decizia nr.31 din 9.11.2016 privind întocmirea machetelor buletinelor de vot care vor fi utilizate în Circumscripția electorală nr.31 Prahova la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
09.11.2016
Proces verbal de afișare a procesului verbal nr.31 din 9.11.2016
09.11.2016
Decizia nr.32 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
10.11.2016
Proces verbal de afișare a Deciziei nr.32 din 2016 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
10.11.2016
Proces verbal nr.27 încheiat astăzi, 11.11.2016, cu ocazia îndreptării erorii din Procesul verbal nr.25 din 09.11.2016, încheiat cu ocazia tragerii la sorți a ordinii în care se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot pentru Circumscripția electorală nr.31 Prahova
11.11.2016
Proces verbal de afișare a procesului verbal nr.27 din 11.11.2016
11.11.2016
Model buletin de vot pentru alegerea Senatului la alegerile din 11 decembrie 2016
13.11.2016
Model buletin de vot pentru alegerea Camerei Deputaților la alegerile din 11 decembrie 2016
13.11.2016
Hotărârea 1 privind plângerea formulată de Filiala Prahova a Partidului Național Liberal, înregistrată sub numărul 188-BEC31PH-12.11.2016
14.11.2016
Hotărârea 2 privind plângerile formulate de Filiala Prahova a Partidului Național Liberal, înregistrate sub numărul 186-BEC31PH-12.11.2016 și nr.187-BEC31PH-12.11.2016
14.11.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Hotărârii nr.1 privind plângerea formulată de Filiala Prahova a Partidului Național Liberal
14.11.2016
Proces verbal de afișare a Hotărârii nr.3-15-11-2016
15.11.2016
Hotărârea nr.5H și procesul verbal de afișare- Biroul Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova
18.11.2016
Hotărârea 6H din 21.11.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție nr31 Prahova
21.11.2016
Proces verbal din data 26.11.2016 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora
26.11.2016
Anunț privind ședința prin care se va stabili ordinea de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare
27.11.2016
Proces verbal de afișare a Deciziei nr.33-BEC31Prahova din 28.11.2016 și Decizia privind contestația formulată de Partidul Social Democrat
28.11.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Procesului verbal pentru stabilirea ordinii de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din cadrul circumscripției electorale nr.31 Prahova
28.11.2016
Decizia nr.34 cu privire la cererile de înlocuire din funcțiile de președinte sau locțiitor formulate de persoane ce au fost desemnate în aceste funcții cu ocazia tragerii la sorți efectuate de AEP la data de 26.11.2016
03.12.2016
Proces verbal din data de 02.12.2016 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circimscripția Electorală Județeană Nr.31 Prahova
03.12.2016
Proces verbal de afișare a Deciziei nr.35-BEC31PH-02.12.2016 privind contestația formulată de Partidul România Mare-Filiala Prahova împotriva proceselor verbale de desemnare a membrilor secțiilor de votare din data de 29.11.2016
03.12.2016
Proces verbal din data de 02.12.2016 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circimscripția Electorală Județeană Nr.31 Prahova-2
05.12.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Deciziei nr.36-BEC31PH-07.12.2016 privind cererile de înlocuire din funcțiile de președinte sau locțiitor formulate de persoane ce au fost desemnate în aceste funcții cu ocazia tragerii la sorți efectuate de AEP la data de 26.11.2016
07.12.2016
Proces verbal privind desemnarea președinților birourilor eletorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circumscripția electorală nr.31 Prahova-07.12.2016
07.12.2016
Proces verbal privind desemnarea președinților birourilor eletorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circumscripția electorală nr.31 Prahova-07.12.2016-2
07.12.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Deciziei nr.37-BEC31PH-07.12.2016 cu privire la cererea formulată de Uniunea Salvați România pentru acreditarea delegațiilor Uniunii Salvați România în birourile electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția Electorala nr.31 Prahova
07.12.2016
Circulara Biroului Electoral Central din 07.12.2016.
08.12.2016
Proces verbal privind desemnarea președinților birourilor eletorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circumscripția electorală nr.31 Prahova-09.12.2016
09.12.2016
Proces verbal de afișare a Deciziei Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova nr.39 din data de 09.12.2016 cu privire la cererile de înlocuire din funcțiile de președinte sau locțiitor
09.12.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Deciziei nr.40-BEC31PH-09.12.2016 cu privire la contestația formulată de Partidul România Mare-Filiala Prahova
09.12.2016
Decizia 40-09.12.2016
09.12.2016
Proces verbal din 10.02.2016 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circumscripția electorală nr.31 Prahova
10.02.2016
Proces verbal din 10.02.2016 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parlamentare din anul 2016 și a locțiitorilor acestora Circumscripția electorală nr.31 Prahova-XLS
10.02.2016
Proces verbal de afișare încheiat în data de 10.12.2016, ora 13.30, cu ocazia afișării Deciziei nr.42
10.12.2016
Decizia nr.42
10.12.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia Deciziei nr.41-BEC31PH-10.12.2016
10.12.2016
Decizia nr.41 din 10.12.2016
10.12.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării nr.74 din 14.12.2016
14.12.2016
Decizia nr.74 din 14.12.2016
14.12.2016
Proces verbal de afișare cu ocazia afișării nr.7H-10.12.2016, nr.8H-10.12.2016, nr.9H-10.12.2016, nr.10H-10.12.2016, nr.11H-13.12.2016, nr.12H-13.12.2016, nr.13H-13.12.2016, nr.14H-13.12.2016, nr.15H-14.12.2016
14.12.2016
Hotărârea nr.7H
14.12.2016
Hotărârea nr.8H
14.12.2016
Hotărârea nr.9H
14.12.2016
Hotărârea nr.10H
14.12.2016
Hotărârea nr.11H
14.12.2016
Hotărârea nr.12H
14.12.2016
Hotărârea nr.13H
14.12.2016
Hotărârea nr.14H
14.12.2016
Hotărârea nr.15H
14.12.2016

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 22.04.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017