Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

❖ Alegeri locale parțiale 2017

Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017
03.05.2017
H.G.37 din 2017 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017
03.05.2017
Anunț al Biroului Electoral de Circumscripție emis în 8 mai 2017
08.05.2017
Date de contact ale Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova, pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017
08.05.2017
Programul Biroului Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova, pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017
08.05.2017
Proces verbal cu ocazia completării Biroului Electoral Județean nr.31 Prahova pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017
10.05.2017
Hotărârea nr.1 din 10.05.2017
10.05.2017
Modelul listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale parţiale din data de 11.06.2017
11.05.2017
Hotărârea nr.2
11.05.2017
Hotărârea nr.3
11.05.2017
Anunț privind termenul de depunere a semnelor electorale
11.05.2017
Anexa 1 - Modelul propunerii de candidatură
11.05.2017
Anexa 2 - Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii
11.05.2017
Anexa 3 - Modelul opisului centralizator
11.05.2017
Anexa 4 - Modelul declaraţiei de renunțare la candidatură
11.05.2017
Formular declarație de avere
11.05.2017
Formular declarație de interese
11.05.2017
Proces verbal încheiat pe 12 mai la sediul Tribunalului Prahova
15.05.2017
Anunț al Biroului Electoral de Circumscripție Nr.31 Prahova emis în data de 16 mai 2017
16.05.2017
Date de contact ale Birourilor Electorale de Circumscripție-Județul Prahova, Alegeri Locale Parțiale 11 iunie 2017
16.05.2017
Proces verbal din 17 mai 2017
17.05.2017
Hotărâre privind înregistrarea semnelor electorale, depuse și admise, potrivit legii la Biroul Electoral de Circumscripție nr.31 Prahova de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale si organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017
18.05.2017
Hotărâre referitoare la cererea formulată de Partidul Mișcarea Populară de înlocuire a unui reprezentant al acestei formațiuni politice în Biroul Electoral de Circumscripție nr.34 Călugăreni
21.05.2017
Hotărâre referitoare la cererea formulată de Partidul Social Democrat de înlocuire a unui reprezentant al acestei formațiuni politice în Biroul Electoral de Circumscripție nr.47 Dumbrava
21.05.2017
Hotărâre referitoare la cererea formulată de Partidul România Mare de înregistrare a semnului electoral pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017
23.05.2017
Anunț al BEC 31 Prahova emis în 26.05.2017
26.05.2017
Proces verbal emis în 27 mai 2017
27.05.2017
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale parțiale din anul 2017
02.06.2017
Hotărâre privind aplicarea unitară a dispozițiilor art.93, alin.1, lit(i) din Legea 115 din 2015...
02.06.2017
Hotărâre privind normele tehnice de completare și verificare a procesor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare...
02.06.2017
Proces-verbal din data de 06.06.2017 privind desemnarea presedinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parțiale din 11 iunie 2017 și a locțiitorilor acestora, Biroul Electoral nr.31, Județul Prahova
06.06.2017
Material instruire președinți birouri electorale ale secțiilor de votare si locțiitori
08.06.2017
Proces-verbal din data de 07.06.2017 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale...
08.06.2017
Hotărârea 11 privind acreditarea observatorilor interni la alegerile locale...
10.06.2017
Hotărârea 12 privind asigurarea informării opiniei publice privind prezența la vot și asupra rezultatelor preliminare ale...
10.06.2017
Hotărârea 13 privind acreditarea observatorilor interni la alegerile locale parțiale din...
10.06.2017
Comunicat privind prezența la vot pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017, desfășurate în județul Prahova, până la ora 10.00
11.06.2017
Comunicat privind participarea populației la vot pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017, desfășurate în județul Prahova, până la ora 13.00
11.06.2017
Comunicat privind participarea populației la vot pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017, desfășurate în județul Prahova, până la ora 16.00
11.06.2017
Comunicat privind participarea populației la vot pentru alegerile locale parțiale din data de 11 iunie 2017, desfășurate în județul Prahova, până la ora 19.00
11.06.2017
Proces-verbal privind centralizarea pe județ a voturilor și rezultatului alegerilor pentru Primari la alegerile locale din data de 11 iunie 2017
13.06.2017
Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de Primar, la alegerile locale din data de 11 iunie 2017-Băicoi
13.06.2017
Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de Primar, la alegerile locale din data de 11 iunie 2017-Bușteni
13.06.2017
Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de Primar, la alegerile locale din data de 11 iunie 2017-Călugăreni
13.06.2017
Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de Primar, la alegerile locale din data de 11 iunie 2017-Dumbrava
13.06.2017

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 20.03.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017